Använda anfanger i Pages

Läs mer om hur du lägger till och redigerar anfanger i Pages.

En anfang är en stor versal bokstav som du kan lägga in i text för att ge den en stil och betoning. Du kan lägga till anfanger i brödtext eller text inuti en form eller textruta på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Det kan du även göra i Pages på iCloud.com. 

Lägga till eller ta bort en anfang

Tryck eller klicka för att placera en insättningspunkt i paragrafen som du vill inleda med en anfang. Tryck eller klicka på knappen Format , sedan på Text och välj Anfang i granskaren.

Om du vill ta bort en anfang avmarkerar du Anfang i granskaren.

Anpassa teckeninställningar för anfang

Om du vill använda en förinställd stil på din iPhone eller iPad trycker du på en av de förinställda stilarna.

Om du vill använda en förinställd stil på din Mac eller på iCloud.com klickar du på popupmenyn Anfangstilar och sedan på en av de förinställda stilarna.

Om du vill anpassa din anfang ändrar du olika alternativ, till exempel hur många rader en anfang sträcker sig över (Rader), hur många tecken som finns i en anfang (Tecken) med mera. Tryck på Anfangalternativ på iPhone och iPad eller klicka på Alternativ på Mac eller på iCloud.com för fler sätt att utforma din anfang på.

Ändra anfangens bakgrund

Lägg till en bakgrund i din anfang genom att trycka på Anfangalternativ på iPhone eller iPad eller klicka på Alternativ på Mac eller på iCloud.com och välj sedan Bakgrundsform. När du har lagt till bakgrunden kan du lägga till färg, ram med mera:

  • Tryck eller klicka på färgväljaren eller färghjulet om du vill välja en färg till bakgrunden.
  • Tryck eller klicka på popupmenyn Ram om du vill lägga till en ram till anfangen.
  • Dra i reglaget Teckenskala för att justera storleken på anfangen i relation till bakgrunden.
  • Dra i reglaget Hörnradie för att justera bakgrundsformens rundning.

Skapa en förinställd stil

Du kan spara en anpassad anfang som du har skapat själv som en förinställd stil på din Mac, för att sedan använda den igen i ditt dokument.

Spara en förinställd stil, välj text och klicka sedan på popupmenyn Anfangstilar. Klicka på högerpilen och sedan lägg till-knappen .

Läs mer

Publiceringsdatum: