Använda Undervattenslås och avlägsna vatten från din Apple Watch

Aktivera Undervattenslås när du har på dig din Apple Watch i vatten. När du är klar vrider du på Digital Crown för att rensa klockans högtalare från vatten. Så här gör du.

När Undervattenslås är aktiverat reagerar inte din Apple Watch Series 2 eller senare vid beröring på skärmen. Detta förhindrar oavsiktlig användning när du är i vattnet. När du avaktiverar Undervattenslås avlägsnar klockan vatten som är kvar i högtalaren.

Så här aktiverar du Undervattenslås

  1. Tryck och håll ned knappen på skärmen när urtavlan eller en app är synlig. Vänta på att Kontrollcenter ska visas och svep uppåt. Du kan öppna Kontrollcenter från valfri skärm.
  2. Tryck på knappen Undervattenslås . Symbolen för Undervattenslås  visas längst upp på urtavlan.

Undervattenslås aktiveras automatiskt när du startar ett träningspass i vatten, till exempel simning eller surfing.

Så här avaktiverar du Undervattenslås och avlägsnar vatten

Vrid på Digital Crown på sidan av din Apple Watch tills det står Olåst på skärmen. Du kan rotera Digital Crown i båda riktningar.

En rad olika toner spelas för att rensa högtalaren från vatten och sedan kan du använda skärmen som vanligt.

Publiceringsdatum: