Använda Undervattenslås och avlägsna vatten från din Apple Watch

Slå på Undervattenslås för att undvika oavsiktliga tryckningar på skärmen när du har på dig din Apple Watch i vatten. När du går upp trycker du på och håll ner Digital Crown för att få bort vatten från klockans högtalare. Gör så här.

När Undervattenslås är aktiverat reagerar inte din Apple Watch vid beröring på skärmen. Detta förhindrar oavsiktlig användning när du är i vattnet. När du avaktiverar Undervattenslås avlägsnar klockan vatten som är kvar i högtalaren.

Symbolen för Undervattenslås på Apple Watch-skärmen 

Så här aktiverar du Undervattenslås

  1. Tryck och håll ned knappen på skärmen när urtavlan eller en app är synlig. Vänta på att Kontrollcenter ska visas och svep uppåt. Du kan öppna Kontrollcenter från valfri skärm.
  2. Tryck på knappen Undervattenslås . Symbolen för Undervattenslås  visas längst upp på urtavlan.

Undervattenslås aktiveras automatiskt när du startar ett träningspass i vatten, till exempel simning eller surfing. Det slås också på automatiskt när du påbörjar ett dyk med din Apple Watch Ultra.

Uppmaning att stänga av undervattenslåset på Apple Watch-skärmen 

Så här avaktiverar du Undervattenslås och avlägsnar vatten

Tryck och håll ned Digital Crown på sidan av din Apple Watch tills det står Olåst på skärmen. En rad olika toner spelas för att rensa högtalaren från vatten och sedan kan du använda skärmen som vanligt.

*Om din Apple Watch har watchOS 8 eller tidigare vrider du på Digital Crown i stället för att trycka på den.

Publiceringsdatum: