Safari-sökning och integritet

Safari-sökning har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela.

Siri analyserar hur du använder din enhet och appar så att du kan få personanpassade förslag och bättre sökträffar via lokal bearbetning på enheten och synkroniserar mellan dina enheter med heltäckande kryptering via iCloud.

Siri använder lokal bearbetning på enheten till att lära sig hur du använder dina enheter och appar så att du kan få en personanpassad upplevelse. Med hjälp av information som finns lagrad på enheten, till exempel surfhistoriken i Safari, mejl, meddelanden, notiser och kontakter, samt information från andra installerade appar, kan Siri föreslå genvägar och ge förslag i sökningar, delningsblad, kalender, Slå upp, Safari, appar med mera. Förslag kan användas till att personanpassa Apple-tjänster men lagras inte på Apple-servrar och delas inte med andra appar från tredje part. När du kör en Siri-föreslagen genväg omfattas din användning av appens användarvillkor och integritetspolicy.

Siri använder iCloud till att synkronisera personanpassning mellan dina Apple-enheter med heltäckande kryptering.

För att göra förslag och sökträffar mer relevanta skickas en del information till Apple utan att associeras med dig.

När du använder Siri-förslag eller Slå upp, eller skriver i Sök, Spotlight, Safari-sökning eller #bilder-sökning i Meddelanden kan information som eventuellt skickas till Apple inte identifiera dig utan associeras med en 15-minuters slumpmässig, roterande enhetsgenererad identifierare. Din enhet kan skicka information om sådant som plats, intresseområden (t.ex. matlagning eller fotboll), dina sökförfrågningar, förslag som du har valt, appar som du använder och relaterade enhetsanvändningsdata till Apple. Den här informationen innehåller inga sökträffar som visar filer eller innehåll på din enhet. Om du prenumererar på musik- eller videoprenumerationstjänster kan namnen på tjänsterna och typen av prenumeration skickas till Apple. Ditt kontonamn, nummer och lösenord skickas aldrig till Apple.

Den här informationen används till att bearbeta din förfrågan och tillhandahålla mer relevanta förslag och sökträffar och är inte länkad till ditt Apple‑ID, din e-postadress eller andra data som Apple kan ha fått från din användning av andra Apple-tjänster.

Sammanslagen information kan användas till att förbättra andra produkter och tjänster från Apple. Vanliga sökförfrågningar kan delas med en webbsökmotor för att förbättra sökträffarna.

Sökmotorförslag i Safari

Safari har ett enda fält för sökningar och webbadresser så att du kan surfa på webben från ett smidigt ställe. När Sökmotorförslag är aktiverade frågar Safari din valda sökmotor om förslag baserat på vad du har skrivit.

Läs in bästa träff i Safari

När du har aktiverat Läs in bästa träff börjar Safari att läsa in webbsidan i bakgrunden så fort Safari hittar en bästa sökträff baserad på dina bokmärken och surfhistorik. Om du avaktiverar det här alternativet blir sidor inlästa som vanligt.

Du har valfrihet och kontroll

Om du inte vill att Siri-förslag ska skicka din information till Apple kan du avaktivera Siri-förslag i sökning och Siri-förslag i Överblick genom att öppna Inställningar > Siri och sökning. Du avaktiverar Safari-förslag genom att öppna Inställningar > Safari och trycka för att stänga av Safari-förslag.

Du kan se och styra den fullständiga listan med funktioner som Siri personanpassar och appar som Siri föreslår genvägar för i Inställningar > Siri och sökning. Du kan förhindra att appar bidrar med information för att personanpassa Siri genom att öppna Inställningar > Siri och sökning, trycka på appnamnet och sedan trycka för att stänga av Lär från den här appen. Du kan förhindra att appklipp bidrar med information för att personanpassa Siri genom att öppna Inställningar > Siri och sökning > Appklipp och sedan trycka för att stänga av Lär från appklipp. Du kan också styra om Siri kan skicka förslag från enskilda appar till låsskärmen genom att öppna Inställningar > Siri och sökning och sedan trycka för att stänga av Förslag på låsskärmen.

Du kan avaktivera Platstjänster för Siri-förslag i sökningar genom att öppna Inställningar > Integritet > Platstjänster > Systemtjänster och sedan trycka på Platsbaserade förslag för att stänga av Platstjänster. Om du stänger av Platstjänster på din enhet kommer din platsinformation inte att skickas till Apple. I syfte att få fram relevanta förslag kan Apple använda din internetanslutnings IP-adress till att uppskatta din plats genom att matcha den gentemot ett geografiskt område.

Om du inte vill att personlig Siri-anpassning ska synkroniseras mellan enheter kan du avaktivera Siri genom att öppna Inställningar > [ditt namn] > iCloud och sedan trycka för att stänga av Siri.

Genom att använda Siri-förslag och Sök godkänner du och samtycker till att Apple och dess dotterbolag och agenter överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder den här informationen. Information som samlas in av Apple kommer under alla förhållanden att behandlas i enlighet med Apples integritetspolicy, som finns på www.apple.com/privacy.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: