Ta bilder och spela in video med kamperaknappen på Smart Battery Case

Så här använder du kameraknappen på Smart Battery Case för iPhone 11, iPhone 11 Pro och iPhone 11 Pro Max.

Ta bilder och spela in video

  • Kameraknappen sitter längst ned till höger på ditt Smart Battery Case.
  • Du kan öppna Kamera-appen genom att hålla kameraknappen intryckt tills appen Kamera visas.
  • Ta en bild genom att trycka på kameraknappen när Kamera-appen är öppen.
  • Du kan spela in video med QuickTake genom att hålla kameraknappen intryckt med Kamera-appen öppen. Släpp knappen för att stoppa inspelningen.

Läs mer

Publiceringsdatum: