Starta om din iPod touch

Läs mer om hur du stänger av och sedan slår på din iPod touch igen.

Så här startar du om din iPod touch

  1. Tryck och håll ned den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.
Publiceringsdatum: