Om din iPhone har fastnat på Apple-logotypen

Om du har iOS 13 och har försökt att återskapa din iPhone från en säkerhetskopia eller försökte flytta din iPhone från en tidigare enhet kan Apple-logotypen och förloppsindikatorn visas på skärmen under mer än en timme. Läs om vad du kan göra.

Om du har ovanstående problem följer du dessa steg:

  1. Kontrollera att förloppsindikatorn på iPhone-skärmen har stått stilla i över en timme.
  2. Om indikatorn inte har rört sig på över en timme ansluter du enheten till en dator och sätter den i återställningsläge genom följande steg:
    • iPhone 8 och senare: Tryck ned och släpp volymhöjningsknappen. Tryck ned och släpp volymsänkningsknappen. Håll sidoknappen intryckt. Håll sidoknappen intryckt tills återställningsskärmen visas.
    • iPhone 7 och iPhone 7 Plus: Håll ned både volymsänkningsknappen och vilo-/väckningsknappen. Håll volymsänkningsknappen intryckt tills återställningsskärmen visas.
    • iPhone 6s och tidigare: Håll ned både vilo-/väckningsknappen och hemknappen. Håll hemknappen intryckt tills återställningsskärmen visas.
  3. När du får frågan om du vill uppdatera eller återskapa i iTunes väljer du Uppdatera. Då uppdateras din enhet till den senaste versionen av iOS. Om du väljer Återskapa raderar du din iPhone.
Publiceringsdatum: