Byta nätaggregat på Mac Pro (2019)

Läs om att ta bort och byta ut nätaggregatet på din Mac Pro.

Kontrollera vilka verktyg som behövs

 • Torx T8-skruvmejsel
 • Stjärnskruvmejsel nr 1

Om du behöver beställa ett nytt nätaggregat ska du kontakta Apple

Ta bort höljet eller det övre höljet igen

Följ anvisningarna för att ta bort höljet på en Mac Pro (2019) eller det övre höljet på en Mac Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Stäng av din Mac Pro.
 2. Vänta ungefär 5–10 minuter på att datorn kallnar.
 3. Koppla loss samtliga kablar förutom nätsladden från Mac Pro-datorn.
 4. Vidrör metallhöljet utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet och koppla sedan ur nätkabeln.
  Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti din Mac Pro. Du kan undvika att skapa statisk elektricitet genom att låta bli att gå omkring i rummet tills du har avslutat installationen av nätaggregatet och skjutit tillbaka höljet på datorn.
 5. Fäll upp spärren och vrid sedan åt vänster för att låsa upp höljet.
 6. Lyft höljet rakt uppåt och från Mac Pro-datorn. Lägg det försiktigt åt sidan.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Stäng av din Mac Pro.
 2. Vänta ungefär 5–10 minuter på att datorn kallnar.
 3. Koppla loss samtliga kablar förutom nätsladden från Mac Pro-datorn.
 4. Vidrör metallhöljet utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet och koppla sedan ur nätkabeln.
  Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti din Mac Pro. Du kan undvika att skapa statisk elektricitet genom att låta bli att gå omkring i rummet tills du har avslutat installationen av nätaggregatet och skjutit tillbaka det övre höljet på datorn.
 5. Flytta det övre höljets frigöringsspärrar till upplåst läge, lyft upp det övre höljet och dra bort det från den främre plattan. Lägg det sedan åt sidan.

Ta bort nätaggregatet

 1. Skruva loss alla sex stjärnskruvar (nr 1) på klämplatta 1 och 3, och ta sedan bort båda klämplattorna.
  Skruvarna är fästa i klämplattan och sitter kvar.
 2. Ta bort en T8-skruv från nätaggregatets jordningsfäste.
 3. Ta tag i båda sidor av nätaggregatet och dra ut det. Ta vid behov bort MPX-modulen ovanför nätaggregatet för att komma åt nätaggregatet bättre.  

Montera det nya nätaggregatet

 1. Placera det nya nätaggregatet i det nedre facket.
 2. Tryck stadigt och jämnt tills nätaggregatet sitter helt på plats. Installera eventuella MPX-moduler som du har tagit bort på nytt. 
 3. Skruva tillbaka T8-skruven i nätaggregatets jordningsfäste.
 4. Sätt tillbaka klämplatta 1 och 3 och skruva helt åt de sex stjärnskruvarna (nr 1).

Installera höljet eller det övre höljet igen

Följ anvisningarna för att sätta tillbaka höljet på en Mac Pro (2019) eller det övre höljet på en Mac Pro (rack, 2019).

Mac Pro (2019)

 1. Sänk försiktigt ned höljet över Mac Pro-datorn och se samtidigt till att inte vidröra något av kretskorten.
 2. När höljet är helt isatt vrider du den övre spärren och fäller ned den för att låsa den.
  Överst: låst position (prickarna matchar)
  Nederst: olåst position (prickarna matchar ej)
 3. Anslut strömkabeln, bildskärmen och annan kringutrustning. 

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Passa in kanten på det övre höljet i platsen på den främre plattan och tryck sedan ordentligt i närheten av frigöringsspärrarna och lyssna efter att de snäpper fast.
 2. Anslut strömkabeln, bildskärmen och annan kringutrustning. 

Läs mer

Om du fick en ersättningsdel från Apple ska du följa stegen för att skicka tillbaka originaldelen till Apple.

Publiceringsdatum: