Byta nätaggregat på Mac Pro (2019)

Lär dig hur man tar bort höljet på Mac Pro, tar bort nätaggregatet och installerar ett nytt nätaggregat.

Kontakta Apple om du behöver beställa ett nytt nätaggregat. 

Kontrollera vilka verktyg som behövs

Du behöver följande verktyg för att byta ut nätaggregatet på Mac Pro:

 • Torx T8-skruvmejsel
 • Stjärnskruvmejsel nr 1

Avlägsna höljet

 1. Stäng av Mac Pro-datorn.
 2. Om datorn känns varm bör du vänta 5 till 10 minuter så att den hinner svalna.
 3. Vidrör metallhöljet utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
  Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti din Mac Pro. Du kan undvika att skapa statisk elektricitet genom att låta bli att gå omkring i rummet tills du har avslutat installationen av nätaggregatet och skjutit tillbaka höljet på datorn.
 4. Koppla loss samtliga kablar och nätsladden från Mac Pro-datorn.
 5. Fäll upp spärren och vrid sedan åt vänster för att låsa upp höljet.
 6. Lyft höljet rakt uppåt och från Mac Pro. Lägg det försiktigt åt sidan.
  Mac Pro startar inte när höljet är borttaget.

Ta bort nätaggregatet

 1. Skruva loss alla sex stjärnskruvar (nr 1) på höger och vänster klämplatta och ta sedan bort båda plattorna.
  Skruvarna sitter fast och sitter kvar på klämplattan.
 2. Ta bort en T8-skruv från nätaggregatets jordningsfäste.
 3. Ta tag i båda sidor av nätaggregatet och dra ut det. Ta vid behov bort MPX-modulen ovanför nätaggregatet för att komma åt nätaggregatet bättre.  

Montera det nya nätaggregatet

 1. Placera det nya nätaggregatet i det nedre facket.
 2. Tryck stadigt och jämnt tills nätaggregatet sitter helt på plats. Installera eventuella MPX-moduler som du har tagit bort på nytt. 
 3. Skruva tillbaka T8-skruven i nätaggregatets jordningsfäste.
 4. Sätt tillbaka den högra och vänstra klämplattan och dra ut de sex stjärnskruvarna (nr 1) helt.

Installera om höljet

 1. Sänk försiktigt ner höljet över Mac Pro-datorn och var samtidigt försiktig så att du inte vidrör något av kretskorten.
 2. När höljet är helt isatt vrider du den övre spärren och fäller ned den för att låsa den.
  Överst: låst position (prickarna matchar)
  Nederst: olåst position (prickarna matchar ej)
 3. Anslut strömkabeln, bildskärmen och annan kringutrustning. 

Läs mer

Om du fick en ersättningsdel från Apple ska du följa stegen för att skicka tillbaka originaldelen till Apple.

Publiceringsdatum: