Byta Apple I/O-kortet på Mac Pro (2019)

Läs om hur du tar bort och sätter tillbaka Apple I/O-kort på Mac Pro.

Kontakta Apple om du behöver beställa ett nytt Apple I/O-kort.

Kontrollera vilka verktyg som behövs

 • Stjärnskruvmejsel nr 1

Avlägsna höljet

 1. Stäng av Mac Pro-datorn.
 2. Om datorn känns varm bör du vänta 5 till 10 minuter så att den hinner svalna.
 3. Vidrör metallhöljet utanpå Mac Pro-datorn för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.
  Se alltid till att ladda ur eventuell statisk elektricitet innan du vidrör delar eller installerar komponenter inuti din Mac Pro. Du kan undvika att skapa statisk elektricitet genom att låta bli att gå omkring i rummet tills du har avslutat installationen av Apple I/O-kortet och skjutit tillbaka höljet på datorn.
 4. Koppla loss samtliga kablar och nätsladden från Mac Pro-datorn.
 5. Fäll upp spärren och vrid sedan åt vänster för att låsa upp höljet.
 6. Lyft höljet rakt uppåt och från datorn. Lägg det försiktigt åt sidan.

Ta bort och installera Apple I/O-kortet

 1. Skruva loss de två stjärnskruvarna (nr 1) på klämplattan uppe till höger och ta bort plattan.
  Skruvarna sitter fast och sitter kvar på klämplattan.
 2. Lås upp PCI-kortet genom att dra fästspärren till höger.
 3. Håll Apple I/O i kanterna och dra ut det ur fack 8.
 4. För in det nya Apple I/O-kortet i fack 8. Tryck stadigt och jämnt tills kortet sitter helt på plats.
 5. Lås PCI-kortet genom att dra fästspärren till vänster.
 6. Sätt tillbaka klämplattan över plats 5–8 och dra åt de två stjärnskruvarna helt.

Installera om höljet

 1. Sänk försiktigt ner höljet över Mac Pro-datorn och var samtidigt försiktig så att du inte vidrör något av kretskorten.
 2. När höljet är helt isatt vrider du den övre spärren och fäller ned den för att låsa den.
 3. Anslut strömkabeln, bildskärmen och annan kringutrustning.

Läs mer

Om du fick en ersättningsdel från Apple ska du följa stegen för att skicka tillbaka originaldelen till Apple.

Publiceringsdatum: