Integritet och gradering av Siri

   

Vi vet att kunderna har varit oroliga över rapporterna om folk som lyssnar på Siri-inspelningar som en del av kvalitetsutvärderingen av Siri. Vi har tagit till oss farhågorna, omedelbart upphört med mänsklig gradering av Siri-förfrågningar och påbörjat en grundlig granskning av våra rutiner och riktlinjer. Som ett resultat har vi beslutat att göra ett par ändringar i Siri som kommer att bli tillgängliga i en programuppdatering i höst. Du kan läs mer om dessa ändringar i det här inlägget i Apple Newsroom.

Här kommer dessutom några svar på vanliga frågor om integritet och gradering av Siri.
 

Vad är gradering?

Innan vi avbröt graderingsarbetet omfattade processen granskning av små utdrag av ljud från Siri-frågor – mindre än 0,2 procent – och tillhörande datorgenererade transkriberingar, för att mäta hur bra Siri är på att svara på frågorna och förbättra tillförlitligheten. Till exempel – ville användaren väcka Siri? Hörde Siri rätt? Och reagerade Siri rätt på frågan? Genom att gradera ett litet urval med Siri-förfrågningar under en period kan Apple göra stora förbättringar som ser till att kunder över hela världen får bästa möjliga Siri-upplevelse.
 

På vilket sätt är Siris integritetspolicyer unika bland intelligenta assistenter? 

På Apple anser vi att integritet är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi designar våra produkter så att de skyddar användarens personuppgifter, och vi arbetar konstant med att förbättra dessa skydd. Detta gäller även våra tjänster.

Vårt mål med Siri är att ge kunderna bästa möjliga upplevelse samtidigt som vi skyddar deras integritet. Vi anser att kunderna ska ha integritet som standard när det gäller ljudinspelningar, utan att behöva ändra enhetsinställningar. Hos Apple måste kunderna aktivt välja att dela ljudinspelningar för att bidra till att förbättra Siri.

Siri är från första början utvecklad för att skydda användarens integritet eftersom Apples verksamhet inte bygger på att samla in data från någon. Vi använder så lite data som möjligt för att ge ett bra resultat och vi skyddar dessa data, inklusive Siri-förfrågningar, på enheter så mycket som möjligt.

Siri använder en slumpmässig identifierare – en lång sträng med bokstäver och siffror som är kopplade till en enda enhet – för att hålla koll på data medan de bearbetas istället för att koppla dem till din identitet via ditt Apple-ID eller telefonnummer. Detta är en process som vi tror är unik bland dagens digitala assistenter. Efter sex månader tas dessutom kopplingen mellan enhetens data och den slumpmässiga identifieraren bort.

I iOS kan du hitta information om vilka data Siri har åtkomst till och hur vi skyddar din information under bearbetningen under Inställningar > Siri och sökning > Om Fråga Siri och integritet.
 

Lyssnar Siri alltid? Vad gör ni för att förhindra att Siri lyssnar när jag inte har sagt ”Hej Siri”? 

Nej. Siri är utformat för att endast aktiveras och skicka ljud till Apple efter att du har aktiverat enheten genom att säga ”Hej Siri”, använder funktionen Håll upp för att prata på Apple Watch eller aktiverar Siri fysiskt med de specifika knapparna på iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods och HomePod.

För att känna igen ”Hej Siri” behandlar vi endast ljudet på enheten genom flera analyssteg för att avgöra om ljudet motsvarar mönstret ”Hej Siri”. Det är endast när enheten känner igen mönstret ”Hej Siri” som ljudet skickas till servern. På servern vidtar vi ytterligare åtgärder för att analysera hela frågan i syfte att bekräfta att den är avsedd för Siri.

Ibland får vi en så kallad ”felaktig utlösare” då Siri aktiveras när du inte avsåg. Vi arbetar hårt för att minska falska utlösare och har uppdaterat granskningsprocessen för att begränsa exponeringen av dem inför våra granskare. När vi återupptar graderingen kommer vårt team att radera alla inspelningar som bedöms kunna aktivera Siri oavsiktligt.


Vad innebär det när ni säger att ni minimerar mängden data som granskare har tillgång till? Vad kommer de fortsatt att kunna höra?

Vi förändrar den mänskliga graderingsprocessen för att ytterligare minimera mängden data som granskare har tillgång till så att de endast ser data som krävs för att kunna utföra sitt jobb så effektivt som möjligt. Till exempel kommer endast namnen på enheterna och rummen som du ställer in i appen Hem att vara tillgängliga för granskaren om förfrågningen som graderas omfattar att styra enheter i hemmet.


Varför behöver Siri tillgång till användarinformation som kontakter, namn på personliga spellistor och namn på rum och enheter som ställts in i appen Hem? Kan Apple identifiera mig eller styra mina HomeKit-enheter?

För att Siri ska kunna genomföra personliga uppgifter mer korrekt, samlar Siri in och lagrar viss information från din enhet. När Siri till exempel stöter på ett ovanligt namn kan Siri komma att använda namn från Kontakter för att se till att namnet identifieras rätt. I iOS ger vi information om data som Siri kommer åt och hur vi skyddar din information under processen i Inställningar > Siri och sökning > Om Fråga Siri och integritet.

Siri använder så lite data som möjligt för att ge ett korrekt resultat. När du till exempel ställer en fråga om ett sportevenemang använder Siri din ungefärliga plats för att ge lämpliga resultat. Men om du frågar var den närmaste matbutiken finns används mer specifika platsdata.

Om du ber att Siri läsa dina olästa meddelanden instruerar Siri endast din enhet att läsa upp dina olästa meddelanden. Innehållet i dina meddelanden överförs inte till Siris servrar eftersom det inte behövs för att slutföra din begäran.


Vem utför graderingen? 

För kunder som accepterar kommer Apple-medarbetare att kunna lyssna på ljudprov från Siri-interaktioner. Vårt team kommer att ta bort alla inspelningar som bedöms aktivera Siri oavsiktligt.


Varför behåller ni transkriptioner från kunder som inte går med?

Datorgenererade transkriptioner används för att förbättra Siri och dess pålitlighet. Dessa transkriptioner används för maskininlärning som förbättrar Siri samt för att avgöra vanliga användningsmönster och uppdatera modeller för språk och förståelse. Transkriptionerna kan även användas för att lösa akuta problem som påverkar Siris tillförlitlighet.


Är det enda sättet att se till att Siri inte sparar mina inspelningar och transkriptioner att inaktivera Siri?

Som standard sparar inte Apple längre ljudet från dina Siri-förfrågningar, med början från en programversion under hösten 2019. Datorgenererade transkriptioner av dina ljudförfrågningar kan användas till att förbättra Siri. Dessa transkriptioner är kopplade till en slumpmässig identifierare och inte ditt Apple-ID i upp till sex månader. Om du inte vill att transkriptioner av dina Siri-ljudinspelningar ska sparas kan du inaktivera Siri och Diktering i Inställningar.

 

Publiceringsdatum: