VPN-förbättringar i iOS 13 och macOS Catalina

Från och med iOS 13 har IPsec stöd för HMAC-SHA-256 med IKEv1 VPN. 

Vill du vara säker på att klienter med iOS 13 och macOS Catalina kan ansluta till din IKEv1 VPN-server ska du konfigurera servern att korta av utdata från serverns SHA-256-hash till 128 bitar. Om utdata kortas av till ett mindre antal bitar kan det leda till att servern förlorar data som skickas från VPN-klienter.

Vill du vara säker på att dina klienter med iOS 13 och macOS Catalina kan använda IKEv1 eller L2TP ska du inte använda citationstecken i värdena i några av nycklarna i VPN-konfigureringsprofilen. Används citationstecken för dessa VPN-typer kan det hindra klienter från att ansluta från och med iOS 13.6 och macOS 10.15.6.

Publiceringsdatum: