Använda filmer i HEVC-format med Pages, Numbers och Keynote

Du kan även lägga till HDR-filmer (High Dynamic Range) i dina dokument, kalkylblad och presentationer.

I Pages, Numbers och Keynote 10.2 eller senare kan du lägga till HDR-filmer i dina dokument, kalkylblad och presentationer. Pages, Numbers och Keynote använder formatet HEVC (High Efficiency Video Coding) för HDR-filmer. 

Du kan också lägga till SDR-filmer (Standard Dynamic Range) i HEVC-format till dina dokument, kalkylblad och presentationer med följande Apple-enheter och mjukvaruversioner:

 • En Mac med macOS Mojave och Pages 8.2, Numbers 6.2 och Keynote 9.2 eller senare.
 • En iPhone eller iPad med iOS 13 eller en iPad med iPadOS och Pages 5.2, Numbers 5.2 eller Keynote 5.2 eller senare.

Lägga till filmer i dokument, kalkylblad och presentationer

Inaktivera först inställningen som optimerar filmer för äldre enheter för att se till att filmer i HEVC-format inte konverteras till andra format när du lägger till dem i dina dokument:

 • Öppna ett dokument i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone eller iPad, tryck på knappen Mer , tryck på Inställningar och inaktivera därefter Optimera filmer för äldre enheter.
 • Öppna Pages, Numbers eller Keynote på Mac. Välj [appnamn] > Inställningar i menyraden, klicka på Allmänt och avmarkera Optimera filmer för äldre enheter.

Aktivera inställningen som optimerar filmer för äldre enheter i följande situationer:

 • Om du vill publicera en bok direkt i Apple Books från Pages.
 • När du vill dela ett dokument som innehåller filmer i HEVC-format med andra som kanske har äldre Apple-enheter.

Lägga till HDR-filmer i presentationer

Du kan lägga till HDR-filmer i dina presentationer. När du spelar upp presentationen i visningsläge visar Keynote HDR-filmer i SDR-format.


Skapa en EPUB-fil med videoklipp i HEVC-format

När du skapar en EPUB av Pages-dokumentet som innehåller en film i HEVC-format konverteras den eller kvarstår i HEVC-formatet beroende på vilken enhet du använder och inställningarna du har valt.

På iPhone och iPad kan du välja om du vill konvertera filmen eller inte:

 1. När du har öppnat dokumentet i Pages trycker du på knappen Mer .
 2. Tryck på Exportera och välj sedan EPUB.
 3. Tryck på Avancerat.
 4. Du kan konvertera alla filmer i dina dokument till H.264 i EPUB-filen genom att aktivera Optimera media för publicering. Det kan hända att filmer i EPUB-filer inte spelas upp på andra enheter om du inte aktiverar inställningen.

På Mac konverterar Pages automatiskt filmer i HEVC-format till H.264-videor i EPUB-filen.

Om du vill exportera till EPUB-filen med Pages online på iCloud.com ska du se till att välja Optimera för äldre enheter innan du lägger till filmer i HEVC-format i dokumentet.


Publicera en bok med filmer i HEVC-format

På Mac kan du publicera dina dokument med videoklipp i HEVC-format direkt på Apple Books från Pages. Förbered ditt dokument med följande steg innan du publicerar:

 1. Öppna ett dokument i Pages. Välj Fil > Minska filstorlek.
 2. Välj Mest kompatibel (H.264).
 3. Ange övriga alternativ för filstorlek i fönstret.
 4. Klicka på Minska en kopia om du vill skapa en kopia av dokumentet med mindre filstorlek. Klicka på Minska den här filen om du vill skriva över det befintliga dokumentet.

Du kan inte konvertera filmer i HEVC-format efter att du har lagt till dem i ditt dokument på iPhone och iPad. Öppna dokumentet i Pages för Mac, minska filstorleken och publicera sedan från din iPhone, iPad eller Mac.

Om du publicerar din bok med Pages online på iCloud.com ersätter Pages automatiskt filmer i HEVC-format med videoklippets första bild i den publicerade boken. Även ljudspåret tas med om videoklippet har ljud.

Publiceringsdatum: