Spåra dina trender i appen Fitness

Appen Fitness visar dina framsteg över tid så att du vet om du är lika aktiv som förut eller kanske ännu mer.

Se mer detaljerad information om en specifik Trend 

Kolla in dina trender

  1. Öppna appen Fitness på din iPhone.
  2. Rulla ner till fliken Trender längst ner på skärmen.
  3. Kontrollera om pilen för trender går uppåt eller nedåt, eller tryck på Visa mer för att se mer detaljerad information om en specifik trend. 

I Trender kan du snabbt se hur du ligger till jämfört med dina mål för Rörelse, Träning och Stå. Du får också hjälp med att kontrollera att du är på rätt väg med andra nyckeltal som jämför dina prestationer.

Få coachning

Om en trendpil pekar nedåt, får du coachning för hur du kan vända trenden. Du kan till exempel få förslag som att förbränna 30 fler kalorier varje dag i 7 dagar för att vända pilen uppåt, eller börja med att tjäna in 10 stå-timmar per dag och sedan kolla igen om en vecka efter ett nytt mål som hjälper dig i rätt riktning.

Så här mäts trenderna

Trenderna baserar sig på hur dina värden har rört sig under de senaste 90 dagarna jämfört med de senaste 365 dagarna.* Om trendpilen för ett visst värde pekar uppåt betyder det att du behåller eller förbättrar din konditionsnivå. Om en pil pekar nedåt har genomsnittet för det värdet under 90 dagar börjat sjunka.

Om du vill ha mer information om dina prestationer under det senaste året jämfört med de tre senaste månaderna, trycker du på pilen Trend bredvid en kategori. Nu visas ett diagram över dina data och genomsnitt per dag under en typisk vecka, och du kan också läsa mer om vad värdet betyder. Du kan se fler detaljer i ett diagram genom att trycka och hålla ned på skärmen.

*Dina trender kan ändras beroende på uppdateringar av hur dina aktivitetsvärden beräknas.

Om du inte ser några trender

Du måste vara aktiv i 180 dagar för att kunna se trender. Om du inte ser dina trender fortsätter du att bära klockan och stänger dina ringar. När det finns tillräckligt mycket data visas en notis om att det finns trender att titta på. 

Publiceringsdatum: