Komma åt dina Shazams på alla dina enheter eller online

På en iPhone, iPad och iPod touch kan du spara dina Shazams på iCloud. På en Android-enhet skapar du ett Shazam-konto för att spara dina Shazams.

När du sparar dina Shazams förlorar du dem inte om något händer med din enhet. 


Spara dina Shazams på iCloud på en iPhone, iPad eller iPod touch

När du först installerar Shazam på din iPhone, iPad eller iPod touch säkerhetskopieras dina Shazams automatiskt på iCloud. Se till att du är inloggad med ditt Apple-ID och att du har aktiverat iCloud för Shazam på din enhet.

När du säkerhetskopierar dina Shazams på iCloud kan du komma åt dem på alla dina enheter och på www.shazam.com/myshazam när du loggar in med samma Apple-ID. 

Om du vill radera en Shazam sveper du uppåt till My Music (Min musik) från Shazams huvudskärm. Tryck på knappen Mer  bredvid den Shazam du vill radera och tryck sedan på Remove from My Music (Ta bort från min musik).

Om du väljer att inte spara dina Shazams på iCloud sparas de fortfarande på din enhet. Du kan säkerhetskopiera dina Shazams på iCloud när som helst såvida du inte har återställt enheten till fabriksinställningarna eller har fått en ny enhet.


Hantera dina Shazams på Android

Du kan använda en e-postadress eller ett Google-konto för att skapa ett konto. Du kan också radera kontot.

Spara dina Shazams på Android-enheter

Du kan logga in med en e-postadress eller med ett Google-konto för att spara dina Shazams.

 1. Ange en e-postadress eller följ anvisningarna på skärmen för Google.
 2. Om du angav din e-postadress kan du kolla e-posten från samma enhet och sedan trycka på Confirm (Bekräfta) i e-postmeddelandet. Om du har problem med e-postmeddelandet kan du alltid trycka på Resend (Skicka igen) i Shazam-appen eller börja om.

För att komma åt dina tidigare Shazams var som helst använder du samma konto för att logga in på www.shazam.com/myshazam på din Mac, en pc eller i Shazam-appen på en annan Android-enhet. När du har loggat in visas e-postadressen du är inloggad med längst ned på sidan Inställningar.

Om du vill radera en Shazam sveper du till Library (Bibliotek) från Shazams huvudskärm. Tryck på knappen Mer  bredvid den Shazam som du vill radera och tryck sedan på Remove from Shazam Library (Ta bort från Shazam-biblioteket).

Radera ditt Shazam-konto på Android-enheter

 1. Svep till Library (Bibliotek) i Shazam och tryck sedan på knappen Inställningar .
 2. Rulla till undre delen av inställningsskärmen och tryck på Log Out (Logga ut). 
 3. Om du använder Shazam på andra enheter ska du logga ut ur Shazam även på dem.
 4. Besök shazam.com/privacy.
 5. Rulla ned till slutet på sidan och klicka sedan eller tryck på Delete Your Account (Radera kontot).
 6. Logga in med det konto som du vill radera.
 7. Rulla ned till slutet på sidan Delete Your Account (Radera kontot) och klicka på Delete Your Account (Radera kontot). All personligt identifierbar information från anslutna tjänster raderas inom 30 dagar.


Få en kopia av dina Shazam-data

 1. Besök shazam.com/privacy.
 2. Klicka eller tryck på Download Your Data (Hämta dina data).
 3. Logga in på det konto vars data du vill få en kopia av och följ sedan anvisningarna.
 4. Ange e-postadressen som du vill att dina uppgifter ska skickas till och klicka sedan på Send my data (Skicka mina data). Du får dina data via e-post inom 30 dagar.


Publiceringsdatum: