Använda Mörkt läge på din iPhone, iPad eller iPod touch

Aktivera Mörkt läge för en fantastisk tittarupplevelse. Särskilt i omgivningar med svagt ljus.

Så här aktiverar du mörkt läge

  1. Gå till Inställningar och tryck sedan på Visning och ljusstyrka.
  2. Välj Mörkt för att aktivera Mörkt läge.

Du kan också komma åt Mörkt läge från Kontrollcenter. Öppna Kontrollcenter och tryck sedan på knappen för Mörkt läge för att slå på och av funktionen. Läs mer om hur du använder Kontrollcenter på din iPhone eller iPod touch eller på din iPad.

Du kan även ställa in att Mörkt läge automatiskt aktiveras när solen går ned eller vid en viss tidpunkt. Gå till Inställningar > Visning och ljusstyrka och välj Automatiskt. Tryck sedan på Alternativ för att ställa in ett schema för Mörkt läge.

Läs mer

Publiceringsdatum: