Använda Mörkt läge på din iPhone, iPad eller iPod touch

Aktivera Mörkt läge för en fantastisk tittarupplevelse. Särskilt i omgivningar med svagt ljus.

Så här aktiverar du mörkt läge

  1. Gå till Inställningar > Visning och ljusstyrka.
  2. Välj Mörkt för att aktivera Mörkt läge.

Om du vill aktivera Mörkt läge från Kontrollcenter sveper du nedåt från det övre högra hörnet på din enhet och håller sedan ned symbolen för ljusstyrka . Tryck sedan på  Mörkt läge på eller  Mörkt läge av.

Du kan även välja att Mörkt läge automatiskt aktiveras när solen går ned eller vid en viss tidpunkt. Gå till Inställningar > Visning och ljusstyrka och välj Automatisk. Tryck på Alternativ för att ställa in ett schema för Mörkt läge.

Läs mer

Publiceringsdatum: