Använda kompassen på Apple Watch

Appen Kompass visar i vilken riktning din Apple Watch pekar samt din aktuella plats och höjd.

Appen Kompass är tillgänglig på Apple Watch Series 5 och senare och Apple Watch SE. Den fungerar även om du inte har Wi-Fi eller mobilnätsanslutning.

Noggrannheten i kompassensorer kan försämras av magneter i närheten. Apples klockarmband Läderlänk, Läderloop, Milanesisk loop samt tidigare sportloop-versioner använder magneter eller magnetiska material som kan påverka kompassen i Apple Watch. Kompassen påverkas inte av sportloop-armband som lanserades i september 2019 eller senare, eller någon sportarmbandsversion.

Så här använder du Apple Watch-kompassen

Öppna appen Kompass på din Apple Watch. Appen visar i vilken riktning översidan av din klocka pekar och du kan se din bäring högst upp till vänster.

Kompassen använder magnetisk nord som standard. Ändra till geografisk nord genom att öppna appen Inställningar på din Apple Watch, tryck på Kompass och slå därefter på Använd geografisk nord.

Kompassen fungerar i olika lägen. Du får en så korrekt mätning som möjligt genom att hålla klockan plant så att hårkorset riktas in mot i mitten av kompassen. När du rör dig visar den röda konen runt kompassnålen om riktningen är korrekt. En smal kon indikerar en mer korrekt riktning än en bredare kon.

Vrid Digital Crown uppåt för att se din höjd, lutning och koordinater.

Lägg till komplikationen Kompass på din urtavla för att snabbt se din riktning och öppna Kompass-appen med ett enda tryck .

Ställa in din bäring

Du ställer in din bäring genom att bläddra ned och sedan trycka på Lägg till bäring. Därefter använder du Digital Crown för att göra justeringar.

Tillåt Kompass att få tillgång till din plats

När du öppnar Kompass för första gången begär appen om ditt godkännande för att få tillgång till din plats. Tryck på När appen används för att bevilja det.

Kontrollera inställningarna om Kompass inte kan se din plats:

  1. Öppna appen Inställningar på din Apple Watch.
  2. Tryck på Integritet > Platstjänster > Kompass.
  3. Tryck på När appen används.
Publiceringsdatum: