Om du ser ”En annan institution använder den här domänen” när du slår på federerad autentisering

Om fler än en Apple School Manager-organisation har hanterade Apple-ID:n i en och samma domän, kan inte domänen användas för federerad autentisering just nu.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer.

När du slår på federation kontrollerar Apple School Manager om det finns några befintliga Apple-ID:n i din domän. Om det finns några hanterade Apple-ID:n i din domän som skapades i en annan Apple School Manager-organisation kommer du se meddelandet ”En annan institution använder den här domänen”.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: