Om du ser ”This domain is currently ineligible” när du slår på federerad autentisering

Om du har GSX-konton (Global Service Exchange) i din domän kan du för närvarande inte använda federerad autentisering.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer.

Om du försöker att ansluta till din identitetsleverantör med en domän som innehåller GSX-konton kommer du se ett meddelande som säger ”This domain is currently ineligible”.

Det här dokumentet kommer att uppdateras efterhand som ytterligare information blir tillgänglig.

Publiceringsdatum: