Du kan skriva punktskrift direkt på din iPhone, iPad eller iPod touch

Din iPhone, iPad eller iPod touch har stöd för inmatning av punktskrift direkt på enhetens skärm, och inget fysiskt tangentbord för punktskrift behövs. 

Så här skriver du punktskrift på iOS- eller iPadOS-enhetens skärm

Du kan skriva punktskrift med din iOS- eller iPadOS-enhet liggande platt framför dig (skrivbordsläge) eller med enheten vänd från dig så att dina fingrar böjs bakåt när du trycker på skärmen (skärm bortvänd).

Se först till att VoiceOver är på. Ställ sedan in VoiceOver-rotorn på Punktskrift på skärm. Om du inte ser Punktskrift på skärm i rotorn går du till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver > Rotor och slår sedan på Punktskrift på skärm.

Nu kan du ange punktskriftstecken genom att trycka på skärmen med ett eller flera fingrar samtidigt. Du kan även utföra de här åtgärderna:

  • Ange ett blanksteg: svep åt höger med ett finger.
  • Radera föregående tecken: svep åt vänster med ett finger.
  • Flytta till ny rad: svep åt höger med två fingrar.
  • Bläddra genom stavningsförslag: svep upp eller ned med ett finger.
  • Ange en radretur eller skicka ett meddelande: svep uppåt med tre fingrar.
  • Växla mellan sexpunkters punktskrift och kortskrift: svep åt höger med tre fingrar.
  • Översätt direkt (när sammandragningar är aktiverade): svep nedåt med två fingrar.
  • Växla till nästa tangentbord: svep uppåt med två fingrar.

Avsluta Punktskrift på skärm genom att göra en tvåfingersskrubb eller ändra inställningen på rotorn.

Om du vill låta din iPad läsa upp punkterna högt trycker du ned punkterna och släpper upp när du hör timersignaler och meddelandet.

Justera punktpositionerna för inmatning

På iPhone trycker du ned alla tre punktpositioner till höger och släpper upp. Sedan trycker du ned och släpper upp de tre punktpositionerna till vänster. På iPad dubbeltrycker du på alla punktpositioner samtidigt. Du får ett VoiceOver-meddelande om att punkternas positioner har kalibrerats om.

Ändra inställningarna för Punktskrift på skärm

Gå till Inställningar > Hjälpmedel > VoiceOver > Punktskrift > Punktskrift på skärm för att ställa in sexpunkters punktskrift eller kortskrift som standard. Du kan också använda omvända punktpositioner för sexpunkters och åttapunkters punktskrift.

Publiceringsdatum: