Fylla text med övertoningar eller bilder i Pages, Numbers och Keynote

Du kan också lägga till konturer för att låta din text stå ut från mängden.

Fylla text med en övertoning

En färgövertoning skapar en gradvis övergång mellan två eller flera färger. På iPhone, iPad, iPod touch eller Mac kan du fylla text med en tvåfärgad övertoning.

Fylla text med en tvåfärgad övertoning

Du kan fylla text med en tvåfärgad övertoning och justera riktningen och vinkeln på övertoningen. 

 1. Markera texten som du vill fylla med en övertoning. Fyll all text i en textruta genom att markera textrutan.
 2. Tryck eller klicka på knappen Formatera .
 3. Tryck eller klicka på Textfärg.
 4. På iPhone eller iPad trycker du på Övertoning. På Mac trycker du på Övertoningsfyllning.
 5. Om du vill ändra övertoningens färger använder du färgväljarna för att välja ett färgprov. Eller använd färghjulen för att välja de exakta färgerna du vill ha. Välj till exempel lila för att börja övertoningen och blå för att avsluta den.

Använd de andra kontrollerna för att ändra övertoningens vinkel och riktning.

Skapa en övertoningsfyllning med fler än två färger

På Mac kan du lägga till fler än två färger i en övertoningsfyllning. Markera texten och välj Avancerad övertoningsfyllning från popupmenyn Textfärg. Med hjälp av reglaget kan du lägga till färgstopp för att lägga till fler färger i övertoningen. Klicka på ett färgstopp för att ändra färgen i det färgstoppet. Dra i färgstoppet och använd andra kontroller för att ändra blandning, vinkel och riktning på övertoningen.

Lägga till en övertoning på hela sidan eller ett objekt

Du kan använda en övertoning på hela sidan eller ett objekt så att övertoningen sprids över hela sidan eller ett objekt. Även på ytor som inte innehåller någon text:

 • I ett ordbehandlingsdokument i Pages markerar du texten och väljer sedan Använd övertoning på hela sidan. 
 • I ett sidlayoutdokument i Pages, ett kalkylblad i Numbers eller en presentation i Keynote markerar du objektet och väljer sedan Använd övertoning på hela sidan.  

När du väljer det här alternativet kan det hända att du ser fler färger när du lägger till mer text och färre färger när du tar bort text. 


Fylla text med en bild

 1. Markera texten som du vill fylla med en bild. Fyll all text i en textruta genom att markera textrutan.
 2. Tryck eller klicka på knappen Formatera .
 3. Tryck eller klicka på Textfärg.
 4. På iPhone eller iPad trycker du på Bild. På Mac trycker du på Bildfyllning.
 5. Välj en bild genom att trycka på Byt bild om du använder iPhone eller iPad eller klicka på Välj om du använder Mac. Gå sedan till bilden som du vill använda.

Du kan skala och sträcka ut bilden så att den passar i texten, lägga bilden kant i kant med mera. 

Du kan också lägga till ett färgöverlägg. På iPhone eller iPad aktiverar du Färgöverlägg och sedan göra dina justeringar. På Mac lägger du till färgöverlägg genom att välja Avancerad bildfyllning från menyn Textfärg, klicka på färghjulet och sedan göra dina justeringar.


Lägga till en kontur på texten

 1. Markera texten som du vill lägga en kontur på. Lägg en kontur på all text i en textruta genom att markera textrutan.
 2. Tryck eller klicka på knappen Formatera .
 3. På iPhone eller iPad trycker du på knappen Mer . På Mac klickar du på knappen Avancerade inställningar  under Typsnitt.
 4. Välj Kontur.
 5. Välj linjetyp, färg och bredd för konturen.
 6. Du kan ta bort textfärgen för att framhäva konturen:
  • På iPhone eller iPad trycker du på knappen Formatera , trycker på Text och sedan på Textfärg. Tryck på Förinställning, svep till de svarta och vita alternativen och tryck på Ingen fyllning.
  • På Mac klickar du på popupmenyn Typsnittsfärg under Teckenstilar och väljer Ingen fyllning.
Publiceringsdatum: