Om Hjälpmedelshändelser

Hjälpmedelshändelser är en experimentell webbutvecklingsfunktion som finns tillgänglig på macOS 10.14 och senare samt på iOS 12 och senare. Den fungerar bara om Accessibility Object Model-funktionen är påslagen i de avancerade inställningarna i Safari.

Så här används Hjälpmedelshändelser

Med hjälp av den nya funktionen Hjälpmedelshändelser kan webbutvecklare säkerställa att deras anpassade kontroller, exempelvis webbreglage, fungerar för användare som använder sig av hjälpmedelsteknik. Sådana åtgärder kan nu utlösas genom hjälpmedelstekniker såsom VoiceOver och Reglagestyrning, eller med vanliga inmatningsenheter som tangentbord. Hjälpmedelshändelser är en funktion som ingår i projektet Accessibility Object Model (AOM), vilket är en kommande webbteknik som utvecklas inom ramen för en gemensam W3C-satsning som Apple, Google och Mozilla Foundation gör tillsammans. AOM är inaktiverat som standard i iOS och macOS.

Slå på Hjälpmedelshändelser

Kontrollen Hjälpmedelshändelser är på som standard men funktionen fungerar bara när AOM-inställningen är aktiverad. Det här är en utvecklarfunktion som är inaktiverad som standard.

Slå på Hjälpmedelshändelser på en Mac-dator:

  1. Välj Safari > Inställningar.
  2. Klicka på Avancerat och välj sedan Visa utvecklarmenyn i menyraden.
  3. Från menyraden i Safari väljer du Utvecklare > Experimentella funktioner > Accessibility Object Model.
  4. Se till att Accessibility Events är på i  > Systeminställningar > Hjälpmedel >  VoiceOver > Öppna VoiceOver-verktyg > Webb > Allmänt > Hjälpmedelshändelser.

På Mac använder Reglagestyrning inställningen för Hjälpmedelshändelser i VoiceOver-verktyg.

Aktivera Hjälpmedelshändelser på iPhone, iPad eller iPod touch:

  1. Gå till Inställningar > Safari > Avancerat > Experimentella funktioner.
  2. Tryck för att aktivera Accessibility Object Model.
  3. Tryck på Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel för att se till att Hjälpmedelshändelser är på för VoiceOver och Reglagestyrning. För VoiceOver trycker du på VoiceOver > Webb > Hjälpmedelshändelser. För Reglagestyrning trycker du på Reglagestyrning > Webb > Hjälpmedelshändelser.

Integritet

För Apple är både tillgänglighet och integritet viktiga. Funktionen Hjälpmedelshändelser innebär inte att webbplatser kan ta reda på huruvida individuella användare använder en skärmläsare eller någon annan specifik hjälpmedelsteknik, och ger inte heller någon information om användarens förmåga eller funktionsnedsättning. Webbutvecklare kan dock få reda på att hjälpmedelsteknik är aktiv på en enhet, och därefter leverera en webbplats som är kompatibel med den hjälpmedelstekniken.

Publiceringsdatum: