Om Hjälpmedelshändelser

I macOS 10.14.3 och iOS 12.3 finns reglaget Hjälpmedelshändelser under kontrollen Accessibility Object Model (AOM). Det fanns tidigare under inställningarna för Hjälpmedel.

Så här används Hjälpmedelshändelser

Med hjälp av den nya funktionen Hjälpmedelshändelser kan webbutvecklare säkerställa att deras anpassade kontroller fungerar för användare som använder hjälpmedelsteknik. Sådana åtgärder kan nu utlösas genom hjälpmedelstekniker som VoiceOver och Reglagestyrning, eller med vanliga inmatningsenheter som tangentbord. 

Hjälpmedelshändelser är en funktion som ingår i projektet Accessibility Object Model (AOM). Det är en kommande webbteknik som utvecklas inom ramen för en gemensam W3C-satsning av Apple, Google och Mozilla Foundation. Utkaststandarden omfattar nya semantiska inmatningshändelser, exempelvis ökade och minskade åtgärder för anpassade reglage, avvisning av åtgärder för anpassade dialogrutor och sidåtgärder för anpassade rullningsvyer. AOM-funktionen är avstängd som standard i iOS och macOS.

Aktivera Hjälpmedelshändelser

Hjälpmedelshändelser fungerar endast när AOM-inställningen är aktiverad.

Aktivera Hjälpmedelshändelser på en Mac-dator:

  1. Välj Safari > Inställningar.
  2. Klicka på Avancerat och välj sedan Visa utvecklarmenyn i menyraden.
  3. I menyraden i Safari väljer du Utveckla > Experimentella funktioner > Accessibility Object Model.

Aktivera Hjälpmedelshändelser på iPhone, iPad eller iPod touch:

  1. Gå till Inställningar > Safari > Avancerat > Experimentella funktioner.
  2. Tryck för att aktivera Accessibility Object Model.

Integritet

Tillgänglighet och integritet är viktigt för Apple. Funktionen Hjälpmedelshändelser innebär inte att webbplatser kan ta reda på om individuella användare använder en skärmläsare eller någon annan specifik hjälpmedelsteknik. Den ger inte heller någon information om användarens förmåga eller funktionsnedsättning. Webbutvecklare kan få reda på att en viss form av hjälpmedelsteknik är aktiv på en enhet. Det är nödvändigt för att leverera komplexa webbprogram som fungerar med åtgärder för hjälpmedelsteknik. Det sker endast när användaren försöker använda en av dessa anpassade kontroller.

Apple deltar aktivt i standardiseringsgrupper som W3C och vi arbetar med att utforma alla våra produkter med integriteten i åtanke. Vi fortsätter att utvärdera hur vi kan ge stöd åt hjälpmedel på webben med användarkontroller allteftersom standarden utvecklas.

Publiceringsdatum: