Ämnesområden i ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprov (MAC-19A)

Läs mer om ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprov (MAC-19A) samt vilka avsnitt och ämnesområden du kan förvänta dig.

Vad kommer på provet?

ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprov (MAC-19A) är ett datorbaserat kunskapsprov som Pearson VUE erbjuder online. Provet är en öppen resurs och deltagarna uppmuntras att använda Apples referenser och kurser i ATLAS när de svarar på frågorna.

För att bli Apple-certifierad Mac-tekniker (ACMT) 2019 måste du klara det här provet (MAC-19A) samt Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A).

Observera att du måste slutföra Apple Service Fundamentals-provet innan du börjar med Mac-servicecertifieringsprovet.

Sammanfattning av provet

 • Antal avsnitt: 2
 • Antal inlärningsmål: 30
 • Antal punkter totalt: 70
 • Godkänt resultat: 80 % totalt (minst 56 av 70 för att bli godkänd)
 • Provet pågår under: 2 timmar

Provet börjar med sju demografiska frågor. Dessa frågor betygsätts inte och tar inte upp någonting av provtiden på två timmar.

Avsnitt och ämnesområden

Följande avsnitt och ämnesområden ingår i ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprov.

Felsökning (36 punkter)

 • Analysera och isolera filsystemproblem i macOS-baserade system.
 • Utifrån ett nätverksrelaterat problem korrekt kunna utvärdera, isolera och lösa en kunds problem.
 • Identifiera vilket diagnostikverktyg som är mest lämpat för ett visst scenario.
 • Beskriv hur felsökningsverktyg används samt relaterade procedurer.
 • Identifiera potentiella startproblem och tillhörande åtgärder.
 • Identifiera vilka macOS-verktyg som behövs för dataflytt, vilka typer av användardata som kan flyttas över och rätt metoder för att flytta användardata från både Mac- och Windows-datorer.
 • Identifiera symtom som beror på att SMC inte fungerar korrekt.
 • Förklara hur batteritiden på en Apple-produkt kan förlängas.
 • Identifiera processen för att skapa, konfigurera, hantera och radera användarkonton i macOS.
 • Konfigurera FileVault 2 i macOS för att skydda data på en Mac-dator.
 • Beskriva frågor om dataintegritet som uppstår när Platstjänster aktiveras i macOS.
 • Beskriva metoden för att nollställa ett förlorat EFI-lösenord (fast mjukvara).
 • Beskriv hur Time Machine används i macOS för att skapa, återskapa och hantera en säker säkerhetskopia av data.

Reparation av Mac Family (34 punkter)

 • Identifiera vilka komponenter som behövs för att minska risken för att skada kundens Mac under service av datorn.
 • Identifiera vilka tillbehör som krävs för att minska skaderisken i samband med att man utför service på Mac-modeller.
 • Visa korrekt och säker hantering av batterier och höljen med inbyggt batteri till bärbara datorer.
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på iMac.
 • Identifiera vilka specialverktyg, fixturer eller procedurer som krävs för att utföra service på en iMac Pro.
 • Identifiera de försiktighetsåtgärder som krävs för att utföra service på iMac-modeller på ett säkert sätt.
 • Identifiera de försiktighetsåtgärder som krävs för att utföra service på iMac Pro-modeller på ett säkert sätt.
 • Identifiera vilka specialverktyg, fixturer och procedurer som krävs vid service av Mac mini.
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på MacBook Pro 13 tum.
 • Identifiera interna kontakttyper på specifika MacBook Pro 13 tumsmodeller.
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på 15-tums MacBook Pro.
 • Identifiera interna kontakttyper på specifika MacBook Pro 15 tumsmodeller.
 • Identifiera specialverktyg, fixturer eller procedurer som krävs för att utföra service på MacBook Air.
 • Identifiera vilka särskilda verktyg, fixturer och procedurer som krävs för att utföra service på Mac Pro.
 • Identifiera interna kontakttyper på specifika Mac Pro-modeller.
 • Identifiera de försiktighetsåtgärder som krävs vid service av Mac Pro-modeller.
 • Identifiera specialverktyg, fixturer eller procedurer som krävs för att utföra service på MacBook.

Kurser i ATLAS

Som förberedelse inför ACMT 2019 Mac-servicecertifieringsprovet föreslår vi att du går igenom kurserna märkta (2019) eller (Public 2019) i ämnesområdet ACMT i ATLAS.

Publiceringsdatum: