Ämnesområden för Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A)

Läs mer om Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A) samt vilka avsnitt och ämnesområden du kan förvänta dig.

Vad kommer på provet?

Apple Service Fundamentals-provet (SVC-19A) är ett datorbaserat kunskapsprov som Pearson VUE erbjuder online. Provet är en öppen resurs och deltagarna uppmuntras att använda Apples referenser och kurser i ATLAS när de svarar på frågorna.

Ett godkänt provresultat krävs för certifieringarna Apple-certifierad iOS-tekniker (ACiT) 2019 och Apple-certifierad Mac-tekniker (ACMT) 2019. Du måste slutföra och få godkänt på det här provet innan du kan göra certifieringsproven för Mac eller iOS.

Sammanfattning av provet

 • Antal avsnitt: 5
 • Antal inlärningsmål: 34
 • Antal punkter totalt: 70
 • Godkänt resultat: 80 % totalt (minst 56 av 70 för att bli godkänd)
 • Provet pågår under: 2 timmar

Provet börjar med sju demografiska frågor. Dessa frågor betygsätts inte och tar inte upp någonting av provtiden på två timmar.

Du måste godkännas på två avsnitt som betygssätts separat.

Provet består av två avsnitt som betygssätts separat. Du måste godkännas på båda för att bli godkänd på provet som helhet. Detta gäller utöver det totala resultatet för godkänt som anges ovan. Avsnitten är:

 • ESD-försiktighetsåtgärder (minst 10 av 12 för godkänt)
 • Säkerhet (minst 10 av 12 för godkänt)

Avsnitt och ämnesområden

Följande är de avsnitt och ämnesområden som Apple Service Fundamentals-provet omfattar.

Kundupplevelse (23 punkter)

 • Identifiera de undersökande färdigheter som gör att du får bra information från kunden.
 • Välja ut bra exempel på att spegla och sammanfatta kundens svar för att komma överens om problemet.
 • Identifiera bra sätt att förklara en reparation så kunden förstår varför den är nödvändig och håller med om strategin.
 • Identifiera sätt att förklara och rekommendera uppgraderingar och tillägg som en del i en alternativ servicestrategi.
 • Visa hur man säger ”nej” till en kund och samtidigt erbjuder alternativ.
 • Ange praktiska tillämpningar av de fyra hörnstenarna för vuxet lärande.
 • Beskriva vilken effekt både komplicerat tekniskt språk och överdrivet enkelt språk har.
 • Identifiera bra exempel på fraser som skapar korrekta förväntningar hos kunden.
 • Beskriv vilken roll empati spelar för kundnöjdheten.
 • Identifiera sätt att undvika konflikter med hjälp av äkta empati.
 • Identifiera orsaker till konflikter i en interaktion.
 • Identifiera de fem stegen i tekniken för att minska upprördhet i ett kundscenario.
 • Bedöma och förklara hur icke-verbal kommunikation påverkar.

ESD-försiktighetsåtgärder (12 punkter)

 • Korrekt identifiera ESD-försiktighetsåtgärder.
 • Korrekt identifiera komponenterna för en ESD-säker arbetsstation.
 • Använda rätt verktyg, utrustning och procedurer för att iordningställa en arbetsstation som minimerar eller eliminerar risken för skador på grund av elektrostatisk urladdning.
 • Korrekt identifiera effekterna av ESD-skador på en integrerad krets.
 • Korrekt identifiera vanliga ESD-myter och varför de inte är sanna.

Säkerhet (12 punkter)

 • Identifiera kundpåståenden som tyder på ett potentiellt säkerhetsproblem.
 • Förklara vikten av att iaktta särskild omsorg vid hantering av litiumjon- och polymerbatterier.
 • Visa korrekt och säker hantering av batterier och höljen med inbyggt batteri till bärbara datorer.
 • Känna igen och identifiera tecken på och symtom från skadade batterier och bärbara datorer med inbyggt batteri.
 • Hantera problem med inbyggda batterier.

Felsökning (8 punkter)

 • Identifiera de olika stegen för felsökning och service där felsökningsverktyg kan vara till hjälp.
 • Ange komponenterna som ingår i tydliga, kortfattade och fullständiga ärendeanteckningar.
 • Visa prov på grundläggande felsökningskompetens och slutledningsförmåga
 • Använda smarta frågetekniker och färdigheter i att utvärdera och isolera för att identifiera om problem i första hand rör hårdvara, mjukvara, utbildning eller miljö.

Kunskap om produkten (15 punkter)

 • Identifiera metoderna för att säkerhetskopiera och återställa data på Apple-produkter.
 • Redogöra för och förstå grundläggande iOS-kontroller och navigering.
 • Identifiera komponenterna i en standardmiljö för macOS.
 • Redogöra för kontroller och navigering på Apple Watch.
 • Utvärdera, isolera och lösa ett problem relaterat till Apple-ID för ett visst kundscenario.
 • Lista stegen för att konfigurera Synkad-tjänster i macOS och i iOS.
 • Beskriv hur Bluetooth-enheter konfigureras i Apple-produkter.

Kurser i ATLAS

Som förberedelse för Apple Service Fundamentals-provet föreslår vi att du studerar kurserna i ämnesområdet Service Fundamentals i ATLAS.

Publiceringsdatum: