Om iCloud-bilder och iCloud Drive inte fungerar som förväntat på din pc

Du kan behöva uppdatera din version av iCloud för Windows.

Om iCloud-bilder och iCloud Drive inte fungerar kan du behöva uppdatera till iCloud för Windows 7.11.*

Om du vill söka efter uppdateringar öppnar du Apple Software Update på din PC. Du kan även få notiser om när en uppdatering finns tillgänglig. Välj bara Redigera > Inställningar och ange när du vill leta efter uppdateringar.

Du får den bästa iCloud-upplevelsen om du ser till att din enhet uppfyller minimisystemkraven.

* Det är troligt om du använder både iCloud för Windows 7.10 eller tidigare, och iTunes 12.9.4 eller senare.

 

Publiceringsdatum: