Skicka ett Clips-projekt till en annan iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du använder AirDrop för att skicka dina Clips-projekt till en annan enhet.

Med AirDrop kan du starta ett Clips-projekt på din iPhone och göra färdigt det på en annan iOS-enhet. Eller skicka ett projekt till en vän så att han eller hon kan redigera det. Du kan även skicka en kopia av projektet till din Mac för att spara det bland dina filer.

Observera att det är skillnad mellan att skicka ett Clips-projekt och att dela en Clips-video.

Innan du börjar

  • Använd App Store för att uppdatera till den senaste versionen av Clips.
  • Kontrollera att enheten du skickar till är i närheten och inom räckvidden för Bluetooth och Wi-Fi.
  • Kontrollera att enheten du skickar till har AirDrop inställt på att ta emot innehåll.
  • Ge ditt projekt ett namn så att du kan hitta det när du har delat det. Tryck på Clips-projektbläddraren . Tryck på ett projekt och på knappen Mer . Tryck sedan på Döp om. Ge projektet ett nytt namn och tryck på Spara.

iPhone som visar ett delningsblad i appen Clips

Skicka ett Clips-projekt till en annan enhet

  1. Öppna Clips och tryck på projektbläddraren .
  2. Tryck på projektet som du vill dela och sedan på delningsknappen .
  3. Tryck på Exportera projekt. Clips samlar alla bilder och videor som du använde i projektet i en fil som kan redigeras.
  4. Välj en destination i avsnittet AirDrop högst upp på delningsbladet. Du kan skicka till en annan av dina iOS-enheter, en väns enhet eller en Mac. Clips-projektet skickas så fort du trycker på destinationen.

När den andra iOS-enheten tar emot Clips-projektet öppnas projektet i appen Clips. När du skickar ett Clips-projekt till en Mac sparas projektet i hämtningsmappen.

Om du inte kan skicka eller om projektet inte öppnas

Testa följande steg om du inte kan skicka ditt Clips-projekt med AirDrop:

  • Kontrollera att båda iOS-enheterna har den senaste versionen av Clips.
  • Klicka på mappen Nyligen raderade i Bilder om du inte kan skicka projektet eftersom det saknas ett objekt. Ser du det saknade objektet? Klicka på det och sedan på Återhämta. Clips importerar automatiskt den saknade filen och sedan kan du försöka skicka igen.

Publiceringsdatum: