Använd dina reparerade eller utbytta Powerbeats Pro-hörsnäckor

Så här använder du dina reparerade eller utbytta Powerbeats Pro-hörsnäckor.

Ställ in dina utbytta Powerbeats Pro

  1. Sätt båda Powerbeats Pro-öronsnäckorna i ditt laddningsfodral. Behåll locket öppet.
  2. Titta på LED-statuslampan på fodralets framsida. Den bör blinka rött.
  3. Tryck och håll ned systemknappen på fodralets insida i fem sekunder. Statuslampan bör blinka vitt. Om den fortsätter blinka rött ansluter du fodralet till ström, stänger locket och väntar i 20 minuter.
  4. Parkoppla Powerbeats Pro med din enhet.

Parkoppla med iPhone

  1. Håll Powerbeats Pro intill din upplåsta iPhone medan hörsnäckorna fortfarande sitter i fodralet med öppet lock. En inställningsanimering visas på iPhone-enheten.
  2. Följ anvisningarna på skärmen.

Parkoppla med en annan enhet

  1. Se till att Bluetooth är aktiverat på din enhet.
  2. Tryck och håll ned systemknappen på dina Powerbeats Pro tills LED-lampan blinkar medan hörsnäckorna fortfarande sitter i fodralet med öppet lock.
  3. Öppna Bluetooth-menyn på din enhet. På din Mac, till exempel, väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Bluetooth.
  4. I listan på Bluetooth-enheter som upptäckts trycker du på dina Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AppleCare är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Beats, Beats by Dr. Dre och den runda b-logotypen är varumärken/servicemärken som tillhör Beats, som är ett dotterbolag till Apple.

Publiceringsdatum: