Skapa och använda mallar och teman i Pages, Numbers och Keynote

Du kan spara ett dokument, kalkylblad eller en presentation som en mall eller ett tema och sedan använda igen när du skapar nya filer. De är sedan lätta att komma åt på alla dina enheter via mall- eller temaväljaren, och du kan även dela dem med andra.

Kom igång


Använda mallar och teman på iPhone och iPad

Skapa en mall till Pages eller Numbers eller ett tema till Keynote. När du lägger till dem i mall- eller temaväljaren visas de på alla enheter som är inloggade på iCloud med samma Apple-ID och använder iCloud Drive med Pages, Numbers och Keynote.*

Skapa en mall eller ett tema

 1. Öppna ett befintligt dokument som du utgår ifrån för din mall eller ditt tema eller skapa ett nytt dokument.
 2. Anpassa din mall eller ditt tema. Du kan lägga till och formatera text, bilder och objekt. Du kan också lägga till platshållare för medier och enkelt ersätta bilder utan att påverka dokumentets formatering.
 3. Tryck på knappen Mer , tryck på Exportera, tryck på [App name]-mall eller -tema och sedan Lägg till i mallväljaren eller Lägg till i temaväljaren för att spara din mall eller ditt tema.

När du har sparat mallen eller temat visas de under Mina mallar i mallväljaren i Pages eller Numbers eller under Mina teman i temaväljaren i Keynote.

Dela en mall eller ett tema

 1. Öppna mall- eller temaväljaren och tryck sedan på Mina mallar eller Mina teman.
 2. Tryck och håll ned fingret på mallen eller temat, lyft fingret och tryck på Dela i menyn som visas.
  Om du inte ser Dela-knappen trycker du på mallen för att ladda ner den till din enhet och försöker igen.
 3. Välj ett alternativ för att dela din mall eller ditt tema.

Lägg till en platshållare för medier

Med platshållare kan du markera områden i din mall eller i ditt tema där du snabbt kan lägga till en bild eller en film.

 1. Lägga till en bild i ditt dokument.
 2. Tryck på bilden.
 3. Tryck på Format-knappen , tryck på Bild och sedan Lägg till platshållare.

Byta namn på en mall eller ett tema

 1. Öppna mall- eller temaväljaren och tryck sedan på Mina mallar eller Mina teman.
 2. Tryck och håll ned fingret på mallen eller temat, lyft fingret och tryck på Byt namn i menyn som visas.
 3. Ange ett namn och tryck sedan på Byt namn.

Radera en mall eller ett tema

När du raderar en mall eller ett tema raderas de från alla enheter som använder iCloud Drive med Pages, Numbers och Keynote.

 1. Öppna mall- eller temaväljaren och tryck sedan på Mina mallar eller Mina teman.
 2. Tryck och håll ned fingret på mallen eller temat, lyft fingret och tryck på Radera i menyn som visas.
 3. Tryck på Radera för att bekräfta.


Använda mallar eller teman på din Mac

Skapa en mall till Pages eller Numbers eller ett tema till Keynote. När du lägger till dem i mall- eller temaväljaren visas de på alla enheter som är inloggade på iCloud med samma Apple-ID och använder iCloud Drive med Pages, Numbers och Keynote.*

Skapa en mall eller ett tema

 1. Öppna ett befintligt dokument som du utgår ifrån för din mall eller ditt tema eller skapa ett nytt dokument.
 2. Anpassa mallen eller temat. Du kan lägga till och formatera text, bilder och objekt. Du kan också lägga till platshållare för text och medier och enkelt ersätta text och bilder utan att påverka dokumentets formatering.
 3. När du är klar med anpassningen av din mall eller ditt tema väljer du Arkiv > Spara som mall eller Spara tema. Sedan väljer du Lägg till i mallväljaren eller Lägg till i temaväljaren.

När du har sparat mallen eller temat visas de under Mina mallar i mallväljaren i Pages eller Numbers eller under Mina teman i temaväljaren i Keynote.

Dela en mall eller ett tema

 1. Öppna mall- eller temaväljaren och klicka sedan på Mina mallar eller Mina teman i sidofältet.
 2. Kontrollklicka på mallen eller temat som du vill dela och klicka sedan på Dela. 
  Om du inte ser Dela-knappen öppnar du mallen för att ladda ner den till din Mac och försöker igen.
 3. Välj ett sätt att dela din mall.

Lägga till en platshållare för media och text

Med platshållare kan du markera områden i din mall eller ditt tema där du snabbt kan lägga till text, en bild eller en film.

 1. Lägga till text, en bild eller en film.
 2. Välj text, bild eller film.
 3. Välj Format > Avancerat och sedan Definiera som platshållartext, Definiera som textplatshållare eller Definiera som medieplatshållare. I Keynote kan du endast definiera platshållare för text när du redigerar sidmallar.

Byta namn på en mall eller ett tema

 1. Öppna mall- eller temaväljaren och klicka sedan på Mina mallar eller Mina teman. 
 2. Håll ned Control-tangenten och klicka på mallen eller temat, klicka på Byt namn och skriv sedan in ett nytt namn.
 3. Spara namnet genom att trycka på Retur.

Radera en mall eller ett tema

När du raderar en mall eller ett tema raderas de från alla enheter som använder iCloud Drive med Pages, Numbers och Keynote.

 1. Öppna mall- eller temaväljaren och klicka sedan på Mina mallar eller Mina teman.
 2. Håll ned Control-tangenten och klicka på mallen eller temat och klicka sedan på Radera.
 3. Klicka på Radera för att bekräfta.

* Mallar och teman som du skapar visas i apparna Pages, Numbers och Keynote på din enhet men inte på iCloud.com.

Publiceringsdatum: