Använda din reparerade eller utbytta iPad

Så här använder du din iPad som har reparerats eller bytts ut.

  1. Om din iPad använder ett SIM-kort sätter du in SIM-kortet i din iPad.
  2. Återskapa din iPad från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia.
  3. Hitta min iPhone bör vara aktiverat för din iPad som standard, men du kan bekräfta att Hitta min iPhone är på.

©2019 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, iPad och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AppleCare och iCloud är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Namn på andra produkter och företag som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Publiceringsdatum: