Navigera i ditt dokument i Pages

Navigera enkelt i ditt dokument och lägg till en innehållsförteckning på en sida med innehållsförteckningsvyn i Pages på iPhone, iPad, iPod touch, Mac, eller online på iCloud.com.

Se till att använda styckestilar när du använder innehållsförteckningsvyn för att navigera i ett dokument. Du anpassar sedan innehållsförteckningsvyn genom att välja de stilar du vill inkludera. Du kan även lägga till innehållsförteckningen på en sida i ett dokument. Och när du exporterar till EPUB eller till PDF är innehållsförteckningen tillgänglig i boken eller PDF:en.

Använd styckestilar

Poster i innehållsförteckningsvyn baseras på de styckestilar som används i ett Pages-dokument. Lägg till styckestilar i den text du vill ska visas i innehållsförteckningsvyn. Du kan till exempel lägga till samma styckestil i varje kapiteltitel i ett dokument, om du vill inkludera kapiteltitlar.

 1. Välj den text du vill ska visas i innehållsförteckningsvyn.
 2. Tryck eller klicka på knappen Formatera  i verktygsfältet. Tryck eller klicka på fliken Text längst upp i sidofältet Format om du är i ett sidlayoutdokument.
 3. Välj styckestilnamn nästan längst upp i sidofältet Format.
 4. Välj en stil (förutom stilen Brödtext) från styckestilmenyn.
 5. Lägg till styckestilar i den text du vill ska visas i innehållsförteckningsvyn.

Varje Pages-mall har en förinställd styckestil. Du kan skapa egna eller uppdatera befintliga styckestilar om du vill ändra utseende på styckestilen.


Öppna innehållsförteckningsvyn

Tryck eller klicka på knappen för innehållsförteckningsvy  i verktygsfältet på iPad eller online på iCloud.com.

På Mac klickar du på knappen Visa  i verktygsfältet och sedan på Innehållsförteckning.

På iPhone aktivera du navigatorn:

 1. Tryck på knappen Mer , aktivera navigatorn och tryck sedan på Klar. Om tangentbordet är öppet trycker du på Klar för att stänga det.
 2. Tryck på sidnumret längst ner på skärmen och sedan på Innehållsförteckning i det fönster som öppnas.


Anpassa poster i innehållsförteckningsvyn

När du har lagt till styckestil kan du anpassa posterna i innehållsförteckningsvyn:

 1. Öppna innehållsförteckningsvyn.
 2. Tryck eller klicka på Ändra och välj sedan de styckestilar du vill ska visas i innehållsförteckningen. Om du till exempel har lagt till stilen Rubrik i varje kapiteltitel i din bok klickar du på stilen Rubrik för att visa de kapiteltitlarna i innehållsförteckningen.
 3. Justera indragsnivå för en styckestil i din innehållsförteckning genom att trycka eller klicka på indragsknappen  bredvid den styckestil du har valt.
 4. Tryck eller klicka på Klar. 

När du lägger till valda styckestilar i ny text i ditt dokument uppdateras innehållsförteckningen automatiskt och visar de posterna.


Navigera med hjälp av innehållsförteckningsvyn

Tryck eller klicka på en post i innehållsförteckningsvyn för att hoppa till den delen av ditt dokument. Du kan även länka till andra delar av dokumentet från text i ditt dokument.


Lägg till en innehållsförteckning på en sida i ditt dokument

Så här lägger du till en innehållsförteckning så att den visas på en sida i ditt dokument*:

 1. Öppna innehållsförteckningsvyn.
 2. Tryck eller klicka i dokumentets brödtext där du vill att innehållsförteckningen ska visas och tryck eller klicka sedan på Infoga innehållsförteckning.

* Du behöver inte lägga till innehållsförteckningen i ett dokuments brödtext för att det ska visas i EPUB- och PDF-filer.


Publicera eller exportera en EPUB-bok med en innehållsförteckning

När du använder Pages för att publicera din bok i Apple Books eller skapa en EPUB-bok kommer innehållsförteckningen att visas i de flesta appar för att läsa EPUB-böcker. I appen Böcker på iPhone, iPad eller Mac kan du till exempel klicka eller trycka på knappen Innehållsförteckning  i verktygsfältet för att visa innehållsförteckningen, som visas precis som i innehållsförteckningsvyn i ett Pages-dokument. Välj en post och hoppa till den delen av boken.


Skapa en PDF med en innehållsförteckning

När du konverterar dina Pages-dokument till PDF visas innehållsförteckningen automatiskt i PDF-filens navigationspanel. I förhandsvisning på Mac väljer du till exempel Visa > Innehållsförteckning för att se innehållsförteckningen i sidofältet. Välj en post och hoppa till den delen av PDF-filen.

Publiceringsdatum: