Använda vertikal text i Pages, Numbers och Keynote

Nu kan du skriva i vertikal riktning på språken kinesiska, japanska och koreanska i dokument, kalkylblad och presentationer i iWork på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Lägg till vertikal text i en mall för Pages eller Numbers eller ett tema i Keynote. Det är också lätt att blanda vertikal och horisontell text i samma dokument. Och när du är redo att dela dokumentet med vertikal text kan du skapa en interaktiv EPUB-bok som kan visas i Apple Books.


Använda vertikal text på iPhone eller iPad

När du vill använda vertikal text lägger du till kinesiska, japanska eller koreanska som ett föredraget språk på din iPhone eller iPad:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Språk och region.
 2. Tryck på Annat språk eller Lägg till språk och välj sedan kinesiska, japanska eller koreanska. 

Använda vertikal text i ett helt dokument i Pages

 1. Medan dokumentet är öppet trycker du på knappen Mer  i verktygsfältet och sedan på Dokumentinställningar.
 2. Tryck på Dokument och aktivera sedan Vertikal text om det behövs. 

All befintlig brödtext omvandlas nu automatiskt till vertikal text. Om du lägger till nya textrutor och former kommer också dessa att använda vertikal text.

Använda vertikal text i former och textrutor i Pages, Numbers och Keynote

När du använder vertikal text i former och textrutor kan du blanda horisontell och vertikal text i samma dokument.

 1. Skapa en form eller textruta. 
 2. Markera formen eller textrutan. 
 3. Tryck på knappen Format  och tryck sedan på Text om det behövs. Slå sedan på Vertikal text. Om en form eller textruta redan innehåller text, blir den vertikal. All ny text som du lägger till blir vertikal.

Passa in tecken horisontellt i vertikal text i Pages, Numbers och Keynote

Du kan passa in mellan två och fyra tecken horisontellt inom vertikal text så att de kan läsas från vänster till höger. Detta är användbart för latinska tecken, till exempel siffror.

 1. Välj upp till fyra tecken som du vill rotera.
 2. Tryck på pilknappen  om den visas i menyn och tryck sedan på Rotera till horisontellt.

Använda mallar med vertikal text

Pages innehåller tre mallar med vertikal text som du kan använda för att komma igång. Välj mellan en tom, en enkel eller en saga:

 • Om du har valt japanska eller traditionell kinesiska som primärt språk på din iPhone eller iPad, trycker du på Skapa dokument i dokumenthanteraren och väljer sedan en mall med vertikal text i mallväljaren.
 • Om du har valt japanska eller traditionell kinesiska som föredraget språk, trycker du på Skapa dokument i dokumenthanteraren och trycker sedan på popupmenyn Språk i mallväljaren. Sedan väljer du Japanska eller Traditionell kinesiska från menyn. Välj en mall med vertikal text i mallväljaren.


Använda vertikal text på Mac

När du vill använda vertikal text lägger du till kinesiska, japanska eller koreanska som ett föredraget språk på din Mac:

 1. Gå till Systeminställningar och välj sedan Språk och region.
 2. Klicka på knappen Lägg till  längst ned i listan och välj sedan Kinesiska, Japanska eller Koreanska.

Använda vertikal text i ett helt dokument i Pages

 1. Medan dokumentet är öppet klickar du på knappen Dokument  i verktygsfältet.
 2. Markera kryssrutan bredvid Vertikal text. All befintlig brödtext omvandlas nu automatiskt till vertikal text. Om du lägger till nya textrutor och former kommer också dessa att använda vertikal text.

Använda vertikal text i former och textrutor i Pages, Numbers och Keynote

När du använder vertikal text i former och textrutor kan du blanda horisontell och vertikal text i samma dokument.

 1. Skapa en form eller textruta. 
 2. Markera formen eller textrutan. 
 3. Klicka på knappen Format  och klicka sedan på Text i sidofältet Format om det behövs och välj sedan Vertikal text. Om objektet redan innehåller text blir den vertikal. All ny text som du lägger till blir vertikal.

Passa in tecken horisontellt i vertikal text i Pages, Numbers och Keynote

Du kan passa in mellan två och fyra tecken horisontellt inom vertikal text så att de kan läsas från vänster till höger. Detta är användbart för latinska tecken, till exempel siffror.

 1. Välj upp till fyra tecken som du vill rotera.
 2. Kontrollklicka på texten och välj sedan Rotera till horisontellt.

Använda mallar med vertikal text

Pages innehåller tre mallar med vertikal text som du kan använda för att komma igång. Välj mellan en tom, en enkel eller en saga:

 • Om du har valt japanska eller traditionell kinesiska som primärt språk på din Mac, väljer du Arkiv > Nytt och därefter en mall med vertikal text i mallväljaren.
 • Om du har valt japanska eller traditionell kinesiska som föredraget språk, väljer du Arkiv > Nytt och klickar i popupmenyn Språk i mallväljaren. Välj sedan Japanska eller Traditionell kinesiska från menyn. Välj en mall med vertikal text i mallväljaren.
Publiceringsdatum: