Kombinera bibliotek i Bilder

Använd de här stegen på din Mac för att kombinera bilder och videor från separata Bilder-bibliotek till ett bibliotek.

Om du vill kombinera Bilder-bibliotek öppnar du källbiblioteket och exporterar bilderna och videorna du vill behålla. Öppna sedan målbiblioteket (biblioteket som du vill använda som ditt huvudbibliotek) och importera bilderna och videorna.

Välja ett bildbibliotek

Så här öppnar du ett bildbibliotek som kanske finns på din Mac eller på en ansluten extern disk:

 1. Tryck och håll ned Alternativ-tangenten när du öppnar appen Bilder.
 2. Välj vilket bibliotek du vill öppna och klicka på Välj bibliotek.

Bilder använder detta bibliotek tills du öppnar ett annat bibliotek med hjälp av samma steg.

Exportera bilder och videor från källbiblioteket

Öppna källbiblioteket och bestäm sedan om du vill exportera dina filer som oförändrade original eller som redigerade versioner:

Redigerade versioner behåller sina redigeringar när du importerar dem. Fördelen är att du slipper återskapa redigeringar. Observera att dessa filer blir målbibliotekets original. Det innebär att du inte kan gå tillbaka till deras tidigare versioner innan importen.

Oförändrade original visar inga redigeringar som du gjort när de var i källbiblioteket. Det gör det enklare att redigera i framtiden, men kan göra det svårare att återskapa redigeringar.

Så här exporterar du redigerade versioner

 1. Välj de bilder och videor som du vill exportera i appen Bilder. Om du vill välja flera objekt håller du kommandotangenten nertryckt när du klickar. Om du vill välja en grupp med objekt i följd klickar du på det första och håller Skift-tangenten nertryckt samtidigt som du klickar på det sista. Det här markerar alla objekt mellan de två objekten du klickade på.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera [antal]. 
 3. En dialogruta för export visas.
  • I avsnittet Bilder ställer du in Bildtyp till JPEG, TIFF eller PNG. JPEG komprimerar om dina bilder, vilket kan innebära att filstorlekarna blir mindre. TIFF- och PNG-filer har högre kvalitet och kan innebära att filstorlekarna blir större.
  • I avsnittet Videor väljer du en Filmkvalitet-inställning. Det här avsnittet visas endast om du valde objekt som innehåller videor.
  • I avsnittet Info markerar du kryssrutorna om du vill bevara metadata och platsdata i de exporterade filerna.
  • I avsnittet Filnamngivning anger du Filnamn till Använd filnamn, och ange Format för underliggande mapp till antingen Ögonblicksnamn eller Inget. Ögonblicksnamn skapar en undermapp för varje ögonblick i dina valda objekt. Det är användbart om du vill skapa ett album i målbiblioteket för varje ögonblick. Alternativet Inget exporterar alla filerna direkt till målmappen.
 4. Klicka på Exportera. En Finder-dialogruta visas.
 5. Navigera till den plats där du vill spara filerna, till exempel på skrivbordet eller på en extern enhet. Klicka på Ny mapp om du skapar en ny mapp till dina exporterade objekt.
 6. Klicka på Exportera.

Så här exporterar du oförändrade original

 1. Välj de bilder och videor som du vill exportera i appen Bilder. Om du vill välja flera objekt håller du kommandotangenten nertryckt när du klickar. Om du vill välja en grupp med objekt i följd klickar du på det första och håller Skift-tangenten nertryckt samtidigt som du klickar på det sista. Det här markerar alla objekt mellan de två objekten du klickade på.
 2. Välj Arkiv > Exportera > Exportera oförändrade original. 
 3. En dialogruta för export visas.
  • Markera kryssrutan Exportera IPTC som XMP om dina bilder innehåller IPTC-metadata (till exempel titlar eller nyckelord) som du vill behålla.
  • Se till att Filnamn är inställd på Använd filnamn.
  • Bredvid Format för underliggande mapp väljer du Ögonblicksnamn eller Inget. Ögonblicksnamn skapar en undermapp för varje ögonblick i dina valda objekt. Det är användbart om du vill skapa ett album i målbiblioteket för varje ögonblick. Alternativet Inget exporterar alla filerna direkt till målmappen.
 4. Klicka på Exportera. En Finder-dialogruta visas.
 5. Navigera till den plats där du vill spara filerna, till exempel på skrivbordet eller på en extern enhet. Klicka på Ny mapp om du skapar en ny mapp till dina exporterade objekt.
 6. Klicka på Exportera original.

Så här importerar du bilder och videor till målbiblioteket

Öppna målbiblioteket och dra mappen som innehåller dina exporterade objekt till huvudområdet som visar dina övriga bilder och videor. När pekaren visar ett grönt plustecken kan du släppa mappen.

Bilder i mappen sorteras i ögonblick baserat på deras skapandedatum och platser. Videor sorteras baserat på det datum då du exporterade dem från målbiblioteket.

Följ de här stegen om du skapade undermappar när du exporterade objekten och om du vill skapa ett album för varje undermapp:

 1. Öppna en undermapp i Finder.
 2. Välj alla bilder och videor i undermappen.
 3. Dra objekten till Mina album i Bilder-sidofältet.
 4. Namnge albumet i den markerade textrutan som visas i sidofältet.
 5. Repetera för varje undermapp.

Spara utrymme genom att ta bort källbiblioteket

Om du är säker på att du har exporterat alla bilder och videor som du vill behålla från källbibliotektet kan du radera det för att spara utrymme på din Mac.

Först öppnar du Finder och letar reda på det källbibliotek du vill radera. Som standard sparas bildbibliotek i mappen Bilder. Om du inte hittar biblioteket följer du stegen för att välja ett bibliotek. Sökvägen till den valda platsen för biblioteket visas i fönstret Välj bibliotek.

Sedan flyttar du källbiblioteket till Papperskorgen. Välj sedan Finder > Töm papperskorgen om vill ta bort filerna permanent.

Publiceringsdatum: