Rita med Anteckningar på iPhone, iPad eller iPod touch

Med fingertoppen kan du rita i appen Anteckningar.

Komma i gång

  • Kontrollera att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
  • Använd de senaste funktionerna i Anteckningar genom att uppdatera dina teckningar och ställ in Anteckningar med iCloud eller spara anteckningar på din enhet. Många funktioner i Anteckningar fungerar inte med andra e-postleverantörer.

iPhone som visar hur man skapar en ritning med markeringspenna

Skapa textbundna teckningar

  1. Tryck på märkningsknappen i en anteckning.
  2. Välj en färg och ett ritverktyg som penna eller markör.
  3. Tryck på Klar.

Om du vill göra om en del av din teckning trycker du på suddverktyget och sedan på området som du vill ta bort. Om du tar bort något av misstag trycker du på symbolen Ångra . Du kan även ställa in linjernas tjocklek och färgernas opacitet med ritverktygen. Dra den gula linjen ovanför och under din teckning för att göra ritytan större eller mindre.

När du har ritat något kan du flytta runt det. Tryck på lassosymbolen , rita en cirkel runt teckningen som du vill flytta och dra den sedan dit du vill ha den. Du kan också använda lassoverktyget för att kopiera och klistra in delar av din teckning.

Läs om hur du ritar med din Apple Pencil och iPad.

Gör mer med Anteckningar

Publiceringsdatum: