Rita med Anteckningar på iPhone, iPad eller iPod touch

Med fingertoppen kan du rita eller lägga till en skiss i appen Anteckningar.

Kom igång

  • Se till att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS.
  • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller ha anteckningarna sparade på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar. Många funktioner i Anteckningar fungerar inte med andra e-postleverantörer.

Skapa textbundna teckningar

  1. Tryck på pennsymbolen i en anteckning.
  2. Välj en färg och ett ritverktyg. Du kan använda en blyertspenna, markör eller bläckpenna.
  3. Tryck på Klar.

Om du vill göra om en del av din teckning trycker du på suddverktyget och sedan på området som du vill ta bort. Om du tar bort något av misstag trycker du på symbolen Ångra. Du kan även ställa in linjernas tjocklek och färgernas opacitet för pennan, blyertspennan och markeringspennan. Gör ritytan större eller mindre genom att dra i de gula linjerna. 

När du har ritat något kan du flytta runt det. Tryck på Lassoverktyget symbol för lassoverktyg, rita en cirkel runt teckningen du vill flytta och dra den dit du vill ha den.

Läs om hur du använder Apple Pencil för att rita i Anteckningar.

Skapa en skiss

  1. Tryck på symbolen lägg till i en anteckning.
  2. Tryck på Lägg till skiss.
  3. Välj en färg och ett skissverktyg. Du kan använda en blyertspenna, markör eller bläckpenna.
  4. Tryck på Klar.

Gör mer med Anteckningar

Publiceringsdatum: