Ställa in ett kort i Wallet för att åka kollektivt med Apple Pay

Välj ett kort du vill använda för att betala för resor med Apple Pay och läs hur du aktiverar Expresskollektivtrafik.

Det här behöver du för att ställa in ett kort i Wallet för att åka kollektivt

Det här behöver du för att använda Expresskollektivtrafik

Om du använder kollektivtrafikföretagets app

När du hämtar ditt kollektivtrafikföretags app kan du kanske använda den för ytterligare tjänster, till exempel:

 • Ställa in ett nytt kollektivtrafikkort
 • Överföra saldot på ditt virtuella kort
 • Lägga till pengar på ditt kollektivtrafikkort

Du behöver kanske kontakta kollektivtrafikföretaget för att se om du kan lägga till pengar på ditt kollektivtrafikkort i deras app.

Ställa in ett kort i Wallet för Expresskollektivtrafik

Du kan ställa in ett berättigat kort i Wallet för att använda det med Expresskollektivtrafik.3 Fråga ditt kollektivtrafikföretag vilka kort som är berättigade till att användas med Expresskollektivtrafik i Wallet. Du behöver bara följa dessa steg för att ställa in ett berättigat betalkort eller kollektivtrafikkort i Wallet:

Ställa in ett nytt betalkort

Om du vill ställa in ett kreditkort, betalkort eller förbetalt kort för Expresskollektivtrafik med Apple Pay följer du dessa steg:

För iPhone

 1. Öppna appen Wallet på din iPhone och tryck på knappen Lägg till knappen Lägg till.
 2. Följ stegen för att lägga till ett nytt kort.
 3. Tryck på Nästa.
 4. Aktivera Expresskollektivtrafik för ditt nya kort.

För Apple Watch

 1. Öppna appen Apple Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka.
 2. Tryck på Wallet och Apple Pay och tryck sedan på Lägg till kort.
 3. Följ stegen för att lägga till ett nytt kort och tryck sedan på Nästa.
 4. Aktivera Expresskollektivtrafik för ditt nya kort.

Ställa in ett nytt kollektivtrafikkort i Wallet

Du kan ställa in ett nytt kort att använda för Expresskollektivtrafik med Apple Pay i Wallet:

 1. Kontrollera att Region på din enhet stämmer.
  • På din iPhone går du till Inställningar > Allmänt > Språk och region. Rulla sedan till Region.
  • För Apple Watch: öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. Tryck på Allmänt > Språk och region och kontrollera din region.
 2. Öppna appen Wallet på iPhone-enheten.
 3. Tryck på knappen Lägg till knappen Lägg till och tryck på Fortsätt.
 4. Tryck på kollektivtrafikkortet för din stad och välj sedan beloppet som du vill lägga till på kortet och tryck på Lägg till.4
 5. Följ stegen för att skapa ett nytt kollektivtrafikkort på din iPhone.
 6. Aktivera Expresskollektivtrafik för ditt nya kollektivtrafikkort.

Användning av kollektivtrafikkort kan vara begränsad baserat på regional tillgänglighet. Vissa kollektivtrafikkort är kanske inte tillgängliga i ditt område. Du behöver kanske kontakta ditt kollektivtrafikföretag och kontrollera om det går att lägga till kort i Wallet i din stad eller region.

Det första kollektivtrafikkortet som du lägger till i Wallet blir automatiskt ditt Expresskollektivtrafikkort. Du kan ändra ditt Expresskollektivtrafikkort i Wallet när som helst.

När du har ställt in ditt kort i Wallet kan du kanske lägga till pengar på ditt kollektivtrafikkort. Du behöver bara öppna Wallet på din iPhone eller Apple Watch. Sedan trycker du på ditt kollektivtrafikkort och Lägg till pengar. Om du inte ser Lägg till pengar kontaktar du ditt lokala kollektivtrafikföretag för att se om du kan lägga till pengar på ditt kollektivtrafikkort i Wallet.

Överför saldot på ditt fysiska kollektivtrafikkort till Wallet

Först kontrollerar du att Region på din enhet stämmer:

 • För iPhone går du till Inställningar > Allmänt > Språk och region. Rulla sedan till Region.
 • För Apple Watch: öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. Tryck på Allmänt > Språk och region och kontrollera din region.

När du har ställt in Region följer du dessa steg:

För iPhone

 1. Öppna appen Wallet och tryck på knappen Lägg till knappen Lägg till och tryck sedan på Fortsätt.
 2. Tryck på namnet på kollektivtrafikkortet som du vill lägga till.
 3. Tryck på Överför befintligt kort.
 4. Ange de fyra eller fem siffrorna i ditt kortnummer och annan obligatorisk information som du blir uppmanad att ange.5
 5. Vila den övre delen av din iPhone på kollektivtrafikkortet tills Kort tillagt visas på skärmen. Processen kan ta några minuter.

 

För Apple Watch

 1. Öppna appen Apple Watch på iPhone-enheten.
 2. Rulla ned och tryck på Wallet och Apple Pay.
 3. Tryck på Lägg till kort och sedan på Fortsätt.
 4. Tryck på namnet på kollektivtrafikkortet som du vill lägga till.
 5. Tryck på Överför befintligt kort.
 6. Följ stegen för att föra över saldot.

När du överför saldot till Wallet fungerar ditt fysiska kort kanske inte längre. Om du inte ser kollektivtrafikkortet som du letar efter är det kanske inte tillgängligt i ditt område.

Om du ser meddelandet ”Inget kort identifierades” eller ”Kunde inte lägga till kort”

Har du ett fodral på din iPhone ska du ta av fodralet eller ta bort eventuell metall som kan ligga mellan din iPhone och det fysiska kortet. Därefter kan du försöka överföra ditt kort till Wallet igen. Se till att överdelen på din iPhone vilar på det fysiska kortet och att du håller din iPhone stilla.

Aktivera Expresskollektivtrafik

När du aktiverar Expresskollektivtrafik för ditt kort går det snabbt att betala för resor utan att använda Face ID, Touch ID eller en lösenkod. Så här aktiverar du Expresskollektivtrafik för ett betalkort eller kollektivtrafikkort:

För iPhone

 1. Öppna appen Inställningar på din iPhone.
 2. Tryck på Wallet och Apple Pay och tryck sedan på Expresskollektivtrafikkort.
 3. Välj ett kort och autentisera sedan med Face ID, Touch ID eller din lösenkod.

För Apple Watch

 1. Öppna appen Watch på din iPhone och välj fliken Min klocka.
 2. Tryck på Wallet och Apple Pay och tryck sedan på Expresskollektivtrafikkort.
 3. Välj ett kort och autentisera sedan med din Apple Watch-lösenkod.

Så här överför du ditt kollektivtrafikkort

Till skillnad från kreditkort och betalkort i Wallet kan kollektivtrafikkort bara finnas på en enhet åt gången.2 Du kan överföra ditt kollektivtrafikkort från din iPhone till din Apple Watch eller överföra ditt kollektivtrafikkort från en äldre iPhone till en ny iPhone.

Flytta ditt kollektivtrafikkort från din iPhone till en Apple Watch

 1. Öppna appen Watch på din iPhone och tryck på fliken Min klocka. Om du har flera klockor väljer du en.
 2. Rulla ned och tryck på Wallet och Apple Pay.
 3. Rulla ned till kollektivtrafikkortet som du vill flytta till din Apple Watch.
 4. Tryck sedan på knappen Lägg till, intill kortet.

Du kan använda appen Watch för att flytta tillbaka kortet till din iPhone när du inte åker kollektivt.

Så här överför du ditt kollektivtrafikkort till en ny iPhone

 1. Öppna appen Wallet på din nuvarande iPhone och tryck sedan på kollektivtrafikkortet.
 2. Tryck på knappen Mer .
 3. Rulla ned och tryck på Ta bort det här kortet och sedan på Ta bort.
 4. Öppna appen Wallet på din nuvarande iPhone och tryck sedan på knappen Lägg till .
 5. Tryck på ditt kollektivtrafikkort under Kollektivtrafikkort.
 6. Lägg till ditt kollektivtrafikkort till din nya iPhone.

 1. Om du loggar ut från iCloud eller stänger av Face ID, Touch ID eller din lösenkod på din iPhone eller Apple Watch, tas alla kreditkort, betalkort och busskort bort från enheten. När du tar bort ett kollektivtrafikkort från en enhet, kommer det återstående saldot att sparas och vara tillgängligt att föras tillbaka eller föras över till en annan iPhone eller Apple Watch som är ansluten till ett nätverk och inloggad på iCloud med samma Apple-ID.
 2. Apple Pay är inte tillgängligt för barn under 13. Åldersgränserna varierar beroende på land och region.
 3. På vissa platser där du kan betala för kollektivtrafik med ett betalkort i Wallet-appen kan Expresskollektivtrafik automatiskt vara påslagen för din enhet. Se var du kan använda Expresskollektivtrafik till att betala för resor med Apple Pay.
 4. Ett Hong Kong-utfärdat Visa-, Mastercard- eller UnionPay-kort som du använder med Apple Pay krävs för att köpa eller fylla på ett Octopus-kort i Wallet-appen. Om du har ett kredit- eller betalkort som inte är utfärdat i Hong Kong ska du istället använda Octopus-appen för Tourists-appen.
 5. I Hongkong krävs ditt födelsedatum och en legitimationshandling från Hongkong för ett personligt Octopus-kort och kort med aktiverat AAVS (Automatic Add Value Service).
Publiceringsdatum: