Uppdatera insticksprogrammet Apple School Manager för PowerSchool

Läs om hur du hämtar och uppdaterar den senaste versionen av insticksprogrammet Apple School Manager.

När du vill uppdatera insticksprogrammet Apple School Manager för PowerSchool följer du dessa anvisningar för att hämta det senaste insticksprogrammet Apple School Manager. Sedan tar du bort det äldre insticksprogrammet, installerar det nya och uppdaterar därefter Klient-ID och Klienthemlighet i Apple School Manager.

Se efter vilken version du har

Den aktuella versionen av insticksprogrammet Apple School Manager är 1.4.

Så här ser du efter vilken version du har om du har insticksprogrammet Apple School Manager installerat:

 1. Logga in på PowerSchool.
 2. Klicka på System (System) i sidofältet, rulla ned och klicka på System Settings (Systeminställningar) och därefter på Plugin Management Configuration (Inställning av instickshantering).
 3. Kontrollera versionsnumret bredvid Apple School Manager.

Hämta insticksprogrammet Apple School Manager

Använd den här länken för att hämta det senaste insticksprogrammet: Hämta insticksprogrammet Apple School Manager som har namnet AppleSchoolSync.zip. Eftersom insticksprogrammet måste lämnas som en ZIP-fil bör du kontrollera att din webbläsare inte automatiskt dekomprimerar (packar upp) den till en AppleSchoolSync-mapp. I Safari kan du till exempel kontrollklicka på länken och sedan välja Hämta länkad fil från kontextmenyn. Om hämtningen dekomprimeras till en mapp komprimerar du mappen så att den återigen blir en ZIP-fil.

Ta bort det gamla insticksprogrammet

När du har hämtat insticksprogrammet Apple School Manager tar du bort det gamla insticksprogrammet Apple School Manager.

 1. Logga in på PowerSchool.
 2. Klicka på System (System) i området Setup (Inställning) i sidofältet och rulla sedan ned till avsnittet Server (Server) och klicka på System Settings (Systeminställningar).
 3. Klicka på Plugin Management Configuration (Inställning av instickshantering). Klicka sedan på knappen Delete (Radera) bredvid Apple School Manager och därefter på Yes (Ja).

Installera det nya insticksprogrammet

Därefter ska du installera det nya insticksprogrammet Apple School Manager.

 1. Klicka på Install (Installera) längst upp till höger i PowerSchool-fönstret. Klicka sedan på Choose File (Välj fil) och välj insticksprogrammet Apple School Manager (AppleSchoolSync.zip) som du hämtade. Klicka sedan på Open (Öppna) och därefter på Install (Installera).
 2. Markera kryssrutan Enable (Aktivera) bredvid Apple School Manager och klicka sedan på Enable (Aktivera).
 3. Klicka på Apple School Manager och sedan på Data Provider Configuration (Konfiguration av dataleverantör). Låt sidan vara öppen och använd informationen från fälten Klient-ID och Klienthemlighet i nästa avsnitt.

Uppdatera Klient-ID och Klienthemlighet

När du har installerat det nya insticksprogrammet Apple School Manager uppdaterar du Klient-ID och Klienthemlighet i Apple School Manager.

 1. Öppna ett nytt webbläsarfönster och logga sedan in i Apple School Manager.
 2. Klicka på Inställningar längst ned till vänster, klicka på Datakälla och sedan Redigera bredvid Student Information System.
 3. Kopiera Klient-ID och Klienthemlighet från sidan som du lät vara öppen i föregående avsnitt och klistra sedan in dem i fälten Klient-ID och Klienthemlighet i Apple School Manager. Klicka därefter på Spara.
 4. Klicka på Uppdatera bredvid Senaste datauppdatering.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: