Uppdatera insticksprogrammet Apple School Manager för PowerSchool

Läs om hur du hämtar och uppdaterar den senaste versionen av insticksprogrammet Apple School Manager.

Om du vill uppdatera Apple School Manager-insticksprogrammet för PowerSchool följer du dessa steg för att hämta och uppdatera till det senaste Apple School Manager-insticksprogrammet.

Kontrollera versionen

Den aktuella versionen av insticksprogrammet Apple School Manager är 1.5.

Så här ser du efter vilken version du har om du har insticksprogrammet Apple School Manager installerat:

 1. Logga in på PowerSchool.
 2. Klicka på System i sidofältet, rulla ned och klicka på Systeminställningar och därefter på Plugin Management Configuration (Inställning av instickshantering).
 3. Kontrollera versionsnumret bredvid Apple School Manager:

Hämta insticksprogrammet Apple School Manager

Använd den här länken för att hämta det senaste insticksprogrammet: Hämta insticksprogrammet Apple School Manager som har namnet AppleSchoolSync.zip. Eftersom insticksprogrammet måste lämnas som en ZIP-fil bör du kontrollera att din webbläsare inte automatiskt dekomprimerar (packar upp) den till en AppleSchoolSync-mapp. I Safari kan du till exempel kontrollklicka på länken och sedan välja Hämta länkad fil från kontextmenyn. Om hämtningen dekomprimeras till en mapp komprimerar du mappen så att den återigen blir en ZIP-fil.

Installera insticksprogrammet

Följ de här stegen för att installera insticksprogrammet för första gången.

 1. Logga in på PowerSchool.
 2. Klicka på System i området Inställning i sidofältet och rulla sedan ned till avsnittet Server och klicka på Systeminställningar.
 3. Klicka på Plugin Management Configuration (Inställning av instickshantering).
 4. Klicka på Installera, Välj fil och välj Apple School Manager-insticksprogrammet (AppleSchoolSync.zip) som du hämtade, klicka på Överför och sedan på Installera.
 5. Markera kryssrutan Aktivera bredvid Apple School Manager och klicka sedan på Aktivera.
 6. Klicka på Apple School Manager och sedan på Data Provider Configuration (Konfiguration av dataleverantör). Behåll den här sidan öppen och använd informationen för att uppdatera Klient-ID och Klienthemlighet.

Uppdatera insticksprogrammet

Följ dessa steg för att uppdatera från en tidigare version.

 1. Logga in på PowerSchool.
 2. Klicka på System i området Inställning i sidofältet och rulla sedan ned till avsnittet Server och klicka på Systeminställningar.
 3. Klicka på Plugin Management Configuration (Inställning av instickshantering) och sedan Apple School Manager.
 4. Klicka på Uppdatera, Välj fil och välj Apple School Manager-insticksprogrammet (AppleSchoolSync.zip) som du hämtade, klicka på Överför och sedan på Skicka.
 5. Klicka på Aktivera.

Klient-ID:t och Klienthemligheten för PowerSchool-insticksprogrammet ändras inte när insticksprogrammet uppdateras. Om nästa synkronisering med PowerSchool misslyckas i Apple School Manager följer du instruktionerna i nästa avsnitt.

Uppdatera Klient-ID och Klienthemlighet

När du har installerat insticksprogrammet Apple School Manager uppdaterar du Klient-ID och Klienthemlighet i Apple School Manager.

 1. Öppna ett nytt webbläsarfönster och logga sedan in i Apple School Manager.
 2. Klicka på Inställningar längst ned till vänster, klicka på Datakälla och sedan Redigera bredvid SIS (elevinformationssystemet).
 3. Kopiera Klient-ID och Klienthemlighet från sidan som du lät vara öppen i föregående avsnitt och klistra sedan in dem i fälten Klient-ID och Klienthemlighet i Apple School Manager. Klicka därefter på Spara.
 4. Klicka på Uppdatera bredvid Senaste datasynkronisering.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: