Nollställa dina AirPods

Du kan behöva nollställa dina AirPods (första eller andra generationen) om du inte kan ansluta till dem, om de inte laddas eller om du behöver åtgärda ett annat problem.1 Dessa anvisningar fungerar med det trådlösa laddningsfodralet och det vanliga Lightning-laddningsfodralet.

Öppna Inställningar på iOS-enheten

Gå till Inställningar > Bluetooth och tryck på symbolen ”i” bredvid AirPods.2 Tryck sedan på Glöm den här enheten och bekräfta genom att trycka en gång till.

Lägg AirPods i fodralet

Stäng locket. Vänta 30 sekunder och öppna sedan locket.

Nollställa dina AirPods

Håll ned inställningsknappen på fodralets baksida tills statuslampan blinkar gult några gånger och därefter kontinuerligt blinkar vitt.

Återansluta dina AirPods

Sätt dina AirPods nära enheten. Följ anvisningarna på enhetens skärm.

Läs mer

Läs mer om att ställa in AirPods för andra Bluetooth-enheter. Läs mer om ersättande AirPods om du har problem med att ansluta en ersättande AirPod.

  1. När du nollställer dina AirPods nollställs även AirPods-inställningarna. Du kan ändra inställningarna igen.
  2. Gå vidare till nästa steg om du inte ser dina AirPods i Inställningar > Bluetooth.
Publiceringsdatum: