Nollställa dina AirPods

Du kan behöva nollställa dina AirPods om du inte kan ansluta till dem, om de inte laddas eller om du behöver åtgärda ett annat problem.1

Lägg AirPods i fodralet

Stäng locket. Vänta 30 sekunder och öppna sedan locket.

På iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar

Gå till Inställningar > Bluetooth och tryck på symbolen ”i” bredvid AirPods.2 Tryck sedan på Glöm den här enheten och bekräfta genom att trycka en gång till.

Nollställa dina AirPods

Med locket öppet håller du in inställningsknappen på fodralets baksida i ca 15 sekunder tills statuslampan blinkar gult.

Återansluta dina AirPods

Med locket öppet placerar du dina AirPods nära din enhet. Följ anvisningarna på enhetens skärm.

Läs mer

Läs mer om att ställa in AirPods för andra Bluetooth-enheter. Läs mer om ersättande AirPods om du har problem med att ansluta en ersättande AirPod.

  1. När du nollställer dina AirPods nollställs även AirPods-inställningarna. Du kan justera inställningarna igen.
  2. Gå vidare till nästa steg om du inte ser dina AirPods i Inställningar > Bluetooth.
Publiceringsdatum: