Så här nollställer du dina AirPods och AirPods Pro

Du kan behöva nollställa dina AirPods om de inte kan laddas eller för att åtgärda ett annat problem.

  1. Sätt dina AirPods i laddningsetuiet och stäng locket.
  2. Vänta i 30 sekunder.
  3. Öppna laddningsetuiets lock.
  4. Med dina AirPods i öronen och anslutna till din iPhone, iPad eller iPod touch går du till Inställningar > Bluetooth eller Inställningar > [dina AirPods] och trycker på knappen Mer information bredvid dina AirPods. Om du inte ser dina AirPods i Inställningar > Bluetooth eller i Inställningar > [dina AirPods] går du vidare till nästa steg.
  5. Tryck på Glöm den här enheten och bekräfta genom att trycka en gång till.
  6. Med locket öppet håller du in inställningsknappen på etuiets baksida i cirka 15 sekunder tills statuslampan på framsidan av etuiet blinkar gult och sedan vitt.*
    Laddningsetuin för AirPods
  7. Anslut dina AirPods igen: Sätt dina AirPods i laddningsetuiet och placera dem i närheten av din iPhone, iPad eller iPod touch med locket öppet. Följ anvisningarna på enhetens skärm.

AirPods kan kopplas till ett Apple-ID. Om du vill använda AirPods (3:e generationen) eller AirPods Pro (1:a eller 2:a generationen) som någon annan har använt måste hen först ta bort AirPods från sitt Apple-ID.

*När du nollställer dina AirPods nollställs även AirPods-inställningarna. Du kan ändra inställningarna igen.

Publiceringsdatum: