Nollställa dina AirPods

Du kan behöva nollställa dina AirPods (1:a eller 2:a generationen) om du inte kan ansluta till dem, om de inte laddas eller om du behöver åtgärda ett annat problem.1 Dessa steg fungerar med det trådlösa laddningsfodralet och det vanliga Lightning-laddningsfodralet.

Öppna Inställningar på iOS-enheten

Gå till Inställningar > Bluetooth och tryck på symbolen ”I” bredvid AirPods.2 Tryck sedan på Glöm den här enheten och bekräfta genom att trycka en gång till.

Lägg AirPods i fodralet

Stäng locket. Vänta 30 sekunder och öppna sedan locket.

Nollställa dina AirPods

Tryck och håll ned inställningsknappen på fodralets baksida tills statuslampan blinkar gult några gånger och därefter kontinuerligt blinkar vitt.

Ansluta AirPods på nytt

Sätt dina AirPods nära enheten. Följ stegen som visas på enhetens skärm.

Läs mer

Läs mer om att ställa in AirPods för andra Bluetooth-enheter. Läs mer om ersättnings-AirPods om du har problem med att ansluta en ersättnings-AirPod.

  1. När du nollställer dina AirPods nollställs även AirPods-inställningarna. Du kan ändra inställningarna igen.
  2. Om du inte ser dina AirPods i Inställningar > Bluetooth går du till nästa steg.
Publiceringsdatum: