Använda Instant Hotspot för att ansluta till din Internetdelning utan att ange ett lösenord

Med Instant Hotspot kan Internetdelning på din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) ge internetåtkomst till en Mac, iPhone, iPad eller iPod touch utan att du behöver ange lösenordet.

Ställa in Instant Hotspot

Använd Instant Hotspot med en valfri Mac, iPhone, iPad eller iPod touch som uppfyller systemkraven för kontinuitet. Det fungerar när dina enheter är nära varandra och konfigurerade på följande sätt:

Använda Instant Hotspot

För att ansluta till Internetdelning från din Mac klickar du på Wi-Fi wifi-symbolen i Kontrollcenter eller menyraden och väljer sedan namnet på den iPhone eller iPad som tillhandahåller din Internetdelning symbolen för Internetdelning.

Mac-dator som visar wifi-statusmenyn och är ansluten till en iPhone-enhets internetdelning, samt en iPhone som visar ett blått statusfält som indikerar en aktiv internetdelningsanslutning 

För att ansluta till Internetdelning från en annan iPhone eller iPad går du till Inställningar > Wi-Fi och trycker sedan på namnet på den iPhone eller iPad som tillhandahåller din Internetdelning symbolen för Internetdelning.

Om du ombeds ange ett lösenord när du ansluter ser du till att enheterna är inställda på ovanstående sätt.

Wifi-statussymbolen wifi-symbolen ändras till symbolen för Internetdelning symbolen för Internetdelning så länge som din enhet är ansluten till din Internetdelning.

 

Publiceringsdatum: