Använd Instant Hotspot för att ansluta till din internetdelning utan att ange ett lösenord

Med Instant Hotspot kan internetdelning på din iPhone eller iPad (Wi-Fi + Cellular) tillhandahålla internetåtkomst till en Mac, iPhone, iPad eller iPod touch utan att du behöver ange lösenordet.

Ställa in Instant Hotspot

Använd Instant Hotspot med en valfri Mac, iPhone, iPad eller iPod touch som uppfyller Synkad-systemkraven. Det fungerar när dina enheter är nära varandra och konfigurerade på följande sätt:


Mac-dator som visar wifi-statusmenyn och är ansluten till en iPhones internetdelning, samt en iPhone som visar ett blått statusfält som indikerar en aktiv internetdelningsanslutning

Använda Instant Hotspot

Så här ansluter du till internetdelning:

  • På din Mac använder du wifi-statusmenyn wifi-symbolen i menyraden för att välja namnet på den iPhone eller iPad vars Internetdelning du vill använda symbolen Internetdelning.
  • På iPad, iPod touch eller en annan iPhone går du till Inställningar > Wi-Fi och trycker sedan på namnet på den iPhone eller iPad vars internetdelning du vill använda symbolen Internetdelning.

Om du ombeds ange ett lösenord när du ansluter ser du till att enheterna är inställda på ovanstående sätt.

Wifi-statussymbolen wifi-symbolen i menyraden ändras till internetdelningssymbolen symbolen Internetdelning så länge som din enhet är ansluten till din internetdelning.

Publiceringsdatum: