Använda din reparerade eller ersatta iPhone

Här följer information om hur du använder din reparerade eller ersatta iPhone.

  1. Om din iPhone använder ett SIM-kort sätter du in ett SIM-kort i din iPhone.
  2. Återskapa din iPhone från en iCloud- eller iTunes-säkerhetskopia.
  3. Hitta min iPhone bör vara aktiverat som standard, men du kan bekräfta att Hitta min iPhone är på.

© 2019 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple, Apples logotyp, iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AppleCare och iCloud är servicemärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Namn på andra produkter och företag som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive företag.

Publiceringsdatum: