Installera en konfigurationsprofil på din iPhone eller iPad

Läs om hur du installerar en profil i iOS 12.2 eller senare och iPadOS.

När du hämtar en konfigurationsprofil från en webbplats eller ett mejl i iOS 12.2 eller senare eller i iPadOS, inklusive profiler som ska registreras i Mobile Device Management, måste du gå till appen Inställningar för att installera den. Om en profil inte installeras inom 8 minuter efter att du har hämtat den, raderas den automatiskt. 


Installera en profil

När du har hämtat en profil* visas meddelandet Profil hämtad eller Registrera i [organisationens namn]. Gör så här för att installera profilen:

  1. Öppna appen Inställningar.
  2. Tryck på Profil hämtad eller Anmäl dig till [organisationens namn].
    En iPhone där skärmen Inställningar visar Profil hämtad
  3. Tryck på Installera längst upp till höger och följ anvisningarna på skärmen.

*Du kan bara ha en profil klar för installation i taget. Om du exempelvis hämtar en profil och inte installerar den, och sedan hämtar en andra profil, går det bara att installera den andra profilen.


Om profiler som installeras av Mobile Device Management

Om du är systemadministratör kan du installera profiler utan användarens medverkan på enheter som har registrerats i Mobile Device Management (MDM). Du kan registrera en enhet i MDM med hjälp av Apple School Manager eller Apple Business Manager, eller genom att installera en registreringsprofil manuellt.

Publiceringsdatum: