Lämna ett gruppmeddelande i tråden på din iPhone eller iPad

Du kan lämna ett gruppmeddelande så länge det finns tre andra personer i tråden och alla använder en Apple-enhet. Du kan också inaktivera notiser för vissa gruppmeddelanden.

För att lämna ett gruppmeddelande måste alla använda iMessage, som är en Apple-funktion. Är du osäker på om du använder iMessage eller SMS/MMS? Läs om skillnaden mellan iMessage och SMS/MMS.

En iPhone som visar skärmen med alternativet Lämna konversationen.

Så här lämnar du ett gruppmeddelande

  1. Tryck på gruppmeddelandet som du vill lämna.
  2. Tryck på gruppsymbolerna högst upp i tråden.
  3. Rulla ned och tryck på Lämna konversationen. Om du använder iOS 14 eller tidigare trycker du på knappen Info och trycker sedan på Lämna konversationen.

Du kan lämna ett gruppmeddelande så länge det finns tre andra personer i tråden och alla använder en Apple-enhet, som en iPhone eller iPad. Om du inte ser alternativet för att lämna kan det betyda att en eller flera av de andra användarna inte använder en Apple-enhet med iMessage.

Med iOS 16 och senare kan du använda Meddelanden för att samarbeta i ett projekt med andra. Om du lämnar ett gruppmeddelande där alla samarbetar i ett projekt kan du fortfarande ha tillgång till projektet efteråt. Appar som är värd för det delade projektet styr vanligtvis åtkomsten.

Om du inte kan lämna ett gruppmeddelande kan du inaktivera konversationen så att du inte får några notiser.

En iPhone som visar skärmen där du kan aktivera Göm notiser. 

Så här inaktiverar du ett gruppmeddelande

  1. Tryck på gruppmeddelandet.
  2. Tryck på symbolerna för gruppen högst upp i tråden. Om du använder iOS 14 eller tidigare trycker du på gruppsymbolerna högst upp och trycker sedan på Info-knappen .
  3. Rulla ned och aktivera Göm notiser.

Du kan även svepa åt vänster över gruppmeddelandet från listan med konversationer och trycka på knappen Notiser . Med iOS 15 visas Göm notiser-symbolen  bredvid konversationen på höger sida när Göm notiser är aktiverad. Med iOS 14 eller tidigare visas en halvmånesymbol bredvid konversationen.

Göm notiser stoppar notiser för ett visst gruppmeddelande, men inte för alla meddelanden på din enhet. Du kan fortfarande ta emot alla andra meddelanden och notiser. Läs mer om att hantera notiser.

Publiceringsdatum: