Om ljudet från dina trådlösa hörlurar klipps av eller låter förvrängt

Läs om vad du kan göra om ljudet från dina Bluetooth-hörlurar, inklusive AirPods och trådlösa Beats-hörlurar, klipps av och på eller låter förvrängt.

Förbättra Bluetooth-anslutningen

Dina hörlurar kommunicerar med hjälp av Bluetooth, och i vissa situationer kan Bluetooth-signalen störas eller försvagas.

Hörlurarna kanske oftare förlorar anslutningen om du strömmar ljud än om innehållet finns lagrat på enheten.* Se till att ha enheten inom några meters avstånd och prova med att lyssna på musik eller annat ljudinnehåll som finns lagrat på enheten (det vill säga inte strömmas) med dina hörlurar. Öppna appen Musik på din iOS- eller Android-enhet. Öppna iTunes på din Mac eller pc. Spela sedan upp en låt som inte har hämtningsknappen hämtningssymbol bredvid sig. Eller tryck på hämtningsknappen hämtningssymbol för att hämta låten.

Om dina hörlurar upprätthåller anslutningen utan störningar under det här testet, får du här några tips på saker som du kan prova i andra situationer:

  • Se till att ha din iPhone eller annan enhet i närheten, och utan det finns några hinder mellan dig och enheten som väggar eller golv.
  • Flytta om möjligt till en annan plats. Detta gäller särskilt om det finns mycket folk i omgivningen eller om det är stor aktivitet på wifi-nätverket. Det kan också finnas dåligt avskärmade kablar, mikrovågsugnar och trådlösa högtalare i närheten. (Du kan också stänga av ugnen eller högtalaren.)

Om hörlurarna kopplas från upprepade gånger

Om du har testat dina hörlurar enligt beskrivningen ovan och ljudet fortsätter att kopplas från eller att klippas av och på, tar du bort parkopplingen till hörlurarna och gör om den.

Ta bort parkopplingen till hörlurarna

Ta bort parkoppling från en iPhone:

  1. Tryck på Inställningar > Bluetooth.
  2. Leta reda på enheten som du vill ta bort parkopplingen från, och tryck sedan på infoknappen .
  3. Tryck på Glöm den här enheten.
  4. Starta om din iPhone.

Ta bort parkoppling från en enhet från tredje part:

  1. Gå till Inställningar för Bluetooth på enheten från tredje part, och kontrollera att Bluetooth är aktiverat. Om du har en Android-enhet går du till Inställningar > Anslutning > Bluetooth.
  2. Ta bort parkopplingen (eller glöm) dina hörlurar.
  3. Starta om enheten från en tredje part.

Parkoppla hörlurarna på nytt

Parkoppla (eller anslut) hörlurarna på nytt. Här hittar du anvisningar för dina hörlurar och enheten som du vill parkoppla med:

Om din hörlurar fortsätter att kopplas från kan du kontakta Apple-supporten.

* Din ljudkälla, till exempel en iPhone, en Mac- eller Windows-dator, eller en Android-telefon

Publiceringsdatum: