Så här skapar du att göra-listor med Anteckningar

Det är enkelt att skapa en att göra-lista på din iPhone, iPad eller iPod touch och sedan bocka av objekt när du har slutfört dem.

Kom igång

  • Kontrollera att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS.
  • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller ha anteckningarna sparade på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar. Ställ in Anteckningar med iCloud genom att gå till Inställningar > Lösenord och konton > iCloud och rulla sedan ned för att slå på Anteckningar. Ställ in Anteckningar på endast din enhet genom att gå till Inställningar > Anteckningar och välj sedan Konto På min [enhet]. Många funktioner fungerar inte med andra e-postleverantörer.

Skapa en att göra-lista

  1. Öppna appen Anteckningar.
  2. Tryck på  för att skapa en ny anteckning. 
  3. Ange en titel och tryck på Retur.
  4. Tryck på kryssknappen symbol för kryssmarkering för att starta listan. Varje gång du trycker på Retur läggs ytterligare ett objekt till i listan.
  5. Tryck på den tomma cirkeln för att markera ett objekt som klart.

Skapa en lista i en befintlig anteckning genom att placera pekaren där du vill börja. Tryck sedan på kryssknappen symbol för kryssmarkering och ange din lista. 

Läs mer om att formatera dina anteckningar för att göra saker som att lägga till titlar, rubriker med mera.

Gör mer med Anteckningar

Publiceringsdatum: