Skapa att göra-listor med Anteckningar

Med Anteckningar är det enkelt att skapa att göra-listor på din iPhone, iPad eller iPod touch. Och med iOS 13 och iPadOS finns det ännu fler sätt att hålla ordning på listorna.

Kom igång

 • Kontrollera att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller ha anteckningarna sparade på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar. Ställ in Anteckningar med iCloud genom att gå till Inställningar > Lösenord och konton > iCloud och rulla sedan ned för att slå på Anteckningar. Ställ in Anteckningar på endast din enhet genom att gå till Inställningar > Anteckningar och välj sedan Konto På min [enhet]. Många funktioner fungerar inte med andra e-postleverantörer.

Så här skapar du en att göra-lista

 1. Öppna appen Anteckningar.
 2. Tryck på  för att skapa en ny anteckning. 
 3. Ange en titel och tryck på Retur.
 4. Tryck på kryssknappen  för att påbörja listan. Varje gång du trycker på Retur läggs ytterligare ett objekt till i listan.
 5. Tryck på den tomma cirkeln för att markera ett objekt som klart. 

Skapa en lista i en befintlig anteckning genom att placera pekaren där du vill börja. Tryck sedan på kryssknappen  och skriv din lista.

Med iOS 13 och iPadOS finns det ännu fler sätt att hålla ordning på listorna. Det här kan du göra:

 • Ändra ordning på objekten med drag och släpp.
 • Svep på objekten för att göra indrag.
 • Flytta automatiskt avklarade objekt längst ner.
 • Markera eller avmarkera alla objekt för att börja om.

Läs mer om att formatera dina anteckningar för att göra saker som att lägga till titlar, rubriker med mera.

Gör mer med Anteckningar

Publiceringsdatum: