Skapa en checklista med Anteckningar

Läs om hur du skapar checklistor på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Innan du börjar

 • Kontrollera att iPhone, iPad eller iPod touch har den senaste versionen av iOS eller iPadOS.
 • Se till att konfigurera Anteckningar med iCloud eller ha anteckningarna sparade på enheten om du vill använda de senaste funktionerna i Anteckningar. Om du vill ställa in Anteckningar med iCloud går du till Inställningar > Anteckningar > Förvalt konto och väljer sedan iCloud. Ställ in Anteckningar på endast din enhet genom att gå till Inställningar > Anteckningar och välj sedan ”På min [enhet]”-konto. Många funktioner fungerar inte med andra e-postleverantörer.

En iPhone som visar hur du skapar en att göra-lista

Så här skapar du en checklista

 1. Öppna appen Anteckningar.
 2. Tryck på knappen Skriv Skriv en ny anteckning för att skapa en ny anteckning.
 3. Ange en titel och tryck på retur.
 4. Tryck på knappen Checklista Knappen Checklista för att starta listan. Varje gång du trycker på retur läggs ytterligare ett objekt till i listan.
 5. Tryck på den tomma cirkeln för att markera ett objekt som klart. 

Skapa en lista i en befintlig anteckning genom att placera pekaren där du vill börja. Tryck sedan på knappen Checklista Knappen Checklista och skapa din lista.

Så här organiserar du dina checklistor

När du skapar en checklista är det lätt att ordna den. Här är några saker du kan göra: 

 • Ändra ordning på objekten genom att dra och släppa. Dra bara objektet i listan till den plats du vill. 
 • Svep på objekten för att göra indrag. Svep listobjektet åt höger för att göra indrag och åt vänster för att ångra indragningen.
 • Flytta automatiskt avbockade objekt längst ner. Gå till Inställningar > Anteckningar, tryck på Sortera avbockade objekt och tryck sedan på Manuellt eller Automatiskt.
 • Bocka av objekt när du slutför dem eller avmarkera alla objekt för att börja om.

 

Så här delar du en checklista

 1. Öppna appen Anteckningar.
 2. Gå till anteckningen med listan och tryck sedan på knappen Mer Knappen Mer.
 3. Tryck på Dela anteckning Knappen Dela anteckning och välj hur du vill dela.

Gör mer med Anteckningar

Publiceringsdatum: