Om Boot Camp-assistenten slutar svara eller visar "Boot Camp-installationen misslyckades"

När du installerar Windows 10 på en Mac med hjälp av Boot Camp-assistenten kan programmet låsa sig eller visa "Boot Camp-installationen misslyckades" tillsammans med ett annat felmeddelande. Ta reda på hur du löser problemet och installera Windows.

Felet "Boot Camp-installationen misslyckades" visas när du försöker göra en nyinstallation av oktober 2018-utgåvan av Windows 10 på en Mac med en äldre version av macOS.

Uppdatera macOS för att undvika problemet

Du kan undvika problemen genom att uppdatera din Mac till den senaste versionen av macOS Mojave innan du installerar Windows.

Om du måste installera Windows på en Mac som inte kör senaste versionen av macOS, installerar du april 2018-utgåvan med hjälp av Boot Camp-assistenten. Uppdatera till oktober 2018-utgåvan med hjälp av Windows Update.

Följ stegen nedan om du redan har försökt att installera oktober 2018-utgåvan av Windows 10 och Boot Camp-assistent har låst sig eller visar felmeddelanden.

Ta bort partitioner och installera sedan om

Om du försöker att göra en nyinstallation av Windows 10 October 2018 Update på en Mac med en äldre version av macOS kommer du få felet "Boot Camp-installationen misslyckades. Ett fel inträffade vid kopiering av installationsfilerna för Windows".

Efter att felmeddelandet visats kan Boot Camp-assistenten sluta svara. Använd tvångsavslutning för att avsluta programmet. När du öppnar Boot Camp-assistent igen visas felmeddelandet "Startskivan kan inte partitioneras eller återskapas till en enda partition".

Åtgärda problemet med dessa steg:

  1. Gå till Microsoft sida Ladda ned Windows 10-skivavbildning (ISO-fil). I menyn under Välj utgåva, väljer du Windows 10 April 2018 Update. Följ sedan stegen för att hämta ISO-filen.
  2. Öppna Skivverktyg.
  3. Klicka Partitionera i menyfältet i Skivverktyg. Om du ser en dialogruta som frågar om du vill lägga till en volym eller en partition, klicka på Partition.
  4. I grafen som visas väljer du OSXRESERVED och klickar på knappen ta bort (minus).
  5. I samma graf väljer du BOOTCAMP och klickar på knappen ta bort (minus).
    OSXRESERVED och BOOTCAMP är tomma partitioner som Boot Camp-assistenten skapade när den försökte installera.
  6. Klicka på Använd och klicka på Partitionera för att bekräfta.
  7. Öppna Boot Camp-assistent och försök att installera igen. Se till att använda ISO-filen för Windows 10 April 2018 Update.

När installationen är klar kan du uppdatera till oktober 2018-utgåvan genom att använda Windows Update.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: