Om Boot Camp-assistenten slutar svara eller meddelar att Boot Camp-installationen misslyckades

Du kan behöva uppdatera macOS eller använda en senare version av Windows 10.

Under vissa omständigheter kan Boot Camp-assistenten sluta att svara, eller så kan du få ett meddelande om att Boot Camp-installationen misslyckades när installationsfilerna för Windows kopierades. Så här kan du åtgärda problemet:

 1. Om du är i Boot Camp-assistenten och programmet inte svarar trycker du på Option-Command-Escape (Esc) för att tvinga programmet att stänga.
 2. Installera de senaste macOS-uppdateringarna, vilket kan omfatta uppdateringar i Boot Camp.
 3. Hämta den senaste versionen av Windows 10 från Microsofts webbplats. Installera den sedan med Boot Camp-assistenten.

Slutför följande ytterligare åtgärder om Boot Camp-assistenten meddelar att startdisken inte går att partitionera eller återställa till en enda partition:

 1. Öppna Skivverktyg, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 2. Välj din Macs startskiva (Macintosh HD) i sidofältet.
 3. Klicka på Partitionera i verktygsfältet i Skivverktyg. 
 4. Klicka på Partitionera om du får en fråga om du vill lägga till en volym i behållaren eller partitionera enheten.
 5. Klicka på OSXRESERVED i diagrammet som visas och klicka sedan på borttagningsknappen (–) nedanför diagrammet.
 6. Klicka på BOOTCAMP i diagrammet och sedan på borttagningsknappen (–).
  OSXRESERVED och BOOTCAMP är tomma partitioner som Boot Camp-assistenten skapade under den misslyckade installationen.
 7. Klicka på Använd och sedan på Partitionera för att bekräfta.
 8. Öppna Boot Camp-assistenten och försök att installera Windows igen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: