Om du inte kan öppna en delad fil i Skolarbete

Om en lärare eller elev byter namn på, flyttar eller tar bort en delad uppgiftsfil med appen Filer kan du inte komma åt den i Skolarbete.

Den här artikeln har arkiverats och uppdateras inte längre av Apple.

Skolarbete organiserar Uppgifter i iCloud Drive automatiskt. Om en fil döps om, flyttas eller tas bort måste den döpas om eller flyttas tillbaka till den ursprungliga platsen innan den kan kommas åt igen.

Läs om hur Skolarbete ger filer namn och lagrar dem

Skolarbete sparar filer automatiskt i en mapp i klassens mapp som heter UppgiftNamn och använder följande format för namngivning av filer: 'Efternamn Förnamn - Originalfilnamn.ext'. Om en elev vid namn Johnny Appleseed delar filen ZZZ för Uppgift YYY i matematik blir filnamnet exempelvis 'Appleseed Johnny - ZZZ.pages'. Filen lagras i en mapp med samma namn som uppgiften, YYY, i matematikmappen i Skolarbete-mappen. 

Byta namn på filen

Om den delade filens namn har ändrats måste filnamnet ändras tillbaka till det ursprungliga namnet.

  1. Öppna appen Filer och leta reda på filen. 
  2. Tryck på Välj och tryck sedan på filen som du vill byta namn på. 
  3. Tryck på Byt namn.
  4. Ange filens ursprungliga namn och tryck på Klar. 

Om en elev inte kommer ihåg filens ursprungliga namn kan en lärare leta upp namnet i iCloud Drive. 

Flytta tillbaka filen till sin ursprungliga plats

Om en fil har flyttats följer du dessa steg för att flytta tillbaka den till sin ursprungliga plats:

  1. Öppna appen Filer och leta reda på filen. 
  2. Tryck på Välj och tryck sedan på filen som du vill flytta. 
  3. Tryck på mappsymbolen och välj sedan originalmappen som du vill att filen flyttas till.
  4. Tryck på Flytta.

Skapa en ny Uppgift

Om en lärare tar bort en delad fil förlorar alla elever och andra lärare som jobbar med uppgiften tillgång till filen. För att skapa en ny delad fil skapar du en ny Uppgifttill klassen och lägger till originalfilen så att lärarna och eleverna får tillgång till den igen.

Om en enskild elev tar bort en fil kan du skicka en kopia av filen till den eleven i en ny Uppgift.

Publiceringsdatum: