Om du saknar anteckningar på din iPhone, iPad eller iPod touch

Om du saknar anteckningar kanske de oavsiktligen har raderats eller så kanske du måste ändra dina inställningar.

kontrollera dina e-postinställningar

Kontrollera dina kontoinställningar

Om du använder ett konto eller en e-posttjänst från tredje part, som Gmail eller Yahoo, kontrollerar du dina inställningar för att lagra dina anteckningar:

 1. Gå till Inställningar > Lösenord och Konton.
 2. Tryck på e-postkontot som du vill kontrollera. 
 3. Kontrollera att Anteckningar är aktiverade. 

Om du använder Anteckningar med fler än ett e-postkonto upprepar du bara steg 2 till 3 för varje konto. Om ditt konto saknas läser du om vad du kan göra för att lägga till det igen.


Kontrollera mappen senast raderade

Kontrollera mappen Senast raderade

Om du lagrar anteckningar på iCloud kontrollerar du mappen Senast raderade:

 1. Öppna appen Anteckningar, tryck sedan på symbolen Klicka på pil tills du ser listan med mappar. 
 2. Tryck på Senast raderade och sök efter din anteckning. 

Om du hittar din anteckning i Senast raderade eller i en annan mapp kan du flytta den:

 1. I anteckningslistan trycker du på Ändra.
 2. Tryck på anteckningen som du vill flytta. 
 3. Tryck på Flytta till och markera sedan den mapp du vill flytta den till. 

Om du använder anteckningar med en annan tjänst, som Gmail eller Yahoo, kontrollerar du mappen Papperskorg för det kontot i appen Mail. Om du raderar en anteckning från appen Anteckningar läggs den vanligen i mappen Papperskorg av tredjepartsappen. Återställ en anteckning från mappen Papperskorg genom att kopiera och klistra in anteckningen i en ny anteckning i appen Anteckningar.

Sök efter dina anteckningar

Använda Sök för att hitta dina anteckningar

 1. Öppna appen Anteckningar, tryck sedan på symbolen Klicka på pil tills du ser listan med anteckningar. 
 2. Tryck på sökfältet och ange ett ord, en mening eller titeln på anteckningen du letar efter. 
 3. Se till att Alla konton är markerat. Sök kontrollerar alla anteckningar i alla mappar på dina konton, som ett e-postkonto.

Om du fortfarande inte ser sökfältet kanske du behöver rulla för att hitta det. Om du fortfarande inte kan hitta en anteckning kanske du har låst den. Sök visar endast titeln på låsta anteckningar, så du kan behöva titta i alla dina låsta anteckningar för att hitta den specifika anteckningen du letar efter.

Sök manuellt efter dina anteckningar

Om Sök inte visar några resultat kan du behöva titta i en annan mapp och rulla ned i listan:

 1. Öppna appen Anteckningar, tryck sedan på symbolen Klicka på pil tills du ser listan med mappar. 
 2. Om du har fler än en mapp trycker du på en annan mapp för att se om din anteckning finns där.

Om du fortfarande inte kan hitta din anteckning är det möjligt att du inte använder rätt ord, mening eller titel som finns i anteckningen.

 

Läs mer om Anteckningar

Använd Anteckningar för att göra saker som att skapa en checklista, skissa på idéer och dela anteckningar.

Om du behöver mer hjälp kan du kontakta Apple-supporten.

Publiceringsdatum: