Om lösenkod för Skärmtid på hanterade enheter

Läs om hur du inaktiverar Skärmtid på hanterade enheter.

Den här artikeln är avsedd för systemadministratörer.

Om en lösenkod för Skärmtid har ställts in på en hanterad enhet med iOS 12.2 eller senare, kan du ta bort lösenkoden genom att använda kommandot för att rensa lösenordsbegränsningar. Då tas lösenkoden bort men Skärmtid är fortfarande aktiverat och eventuella begränsningar är kvar.

Publiceringsdatum: