Om dubbla sim-kort med ett eSIM-kort inte fungerar på din iPhone

Läs om hur du åtgärdar eventuella problem som du kan stöta på när du använder dubbla sim-kort med en iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR eller senare modeller som har ett nano-sim-kort och ett eller två eSIM-kort.

Kontrollera dina abonnemang

 • Din iPhone måste vara olåst eller också måste båda mobilabonnemangen komma från samma operatör.
 • Båda abonnemangen måste vara konfigurerade och klara att användas.
 • Din operatör eller dina operatörer måste ha stöd för dubbla sim-kort med ett eSIM-kort.
 • Om en CDMA-operatör tillhandahåller ditt första SIM-kort har ditt andra SIM-kort inte stöd för CDMA. Kontakta operatören för mer information.

eSIM på iPhone erbjuds inte i Fastlandskina. I Hongkong och Macao är det bara iPhone SE (2:a generationen), iPhone SE (3:e generationen) och iPhone XS som har eSIM-kort. Läs om att åtgärda problem med dubbla SIM-kort när du använder två nano-SIM-kort i Fastlandskina, Hongkong och Macao.

Om du inte kan ställa in eSIM

 • Fråga din operatör för att se om ditt iPhone-abonnemang berättigar till dubbla SIM-kort.
 • Om du har ett mobildataabonnemang för företag kontrollerar du med företaget eller operatören om de har stöd för den här funktionen. 
 • Kontrollera att dina operatörer har täckning i ditt område och att det inte förekommer några serviceavbrott.
 • Kontrollera att dina mobilabonnemang är inställda och redo att användas, och att du inte har några problem med fakturor.

Om du fortfarande inte kan ställa in eSIM kontaktar du din operatör för att få support. 

Om ett eller båda mobilabonnemangen inte visas

Båda mobilabonnemangen bör visas när du går till Inställningar > Mobilnät eller Inställningar > Mobildata. Gör följande om så inte är fallet. 

Om du inte ser ditt eSIM-abonnemang

 1. Följ stegen för att ställa in ditt mobilabonnemang med eSIM.
 2. Öppna Kontrollcenter och kontrollera att båda operatörerna visas i statusfältet.

Om du inte ser ditt nano-SIM-kortabonnemang

Kontrollera att ditt nano-SIM-kort sitter ordentligt i SIM-facket:

 1. Ta bort SIM-facket och kontrollera om SIM-korten har skadats eller rostat.
 2. Ta bort ditt SIM-kort från SIM-facket och sätt sedan i SIM-kortet igen.
 3. Kontrollera att du stänger SIM-facket helt så att det inte sitter löst.
 4. Öppna Kontrollcenter och kontrollera att båda operatörerna visas i statusfältet.

Om nano-SIM-kortet inte fungerar, om det inte får plats eller har böjts eller om meddelandet ”Kortet är inte kompatibelt med LTE” visas på din iPhone, kontaktar du din operatör för att få ett nytt nano-SIM-kort.

Om du har ett pågående samtal och det står Ingen täckning på andra linjen

Din iPhone kan använda ett mobilnät åt gången. När du använder en linje till att ringa visas Ingen täckning på den andra linjen. Om operatören har stöd för Wi-Fi-samtal med ditt andra telefonnummer och du har aktiverat Wi-Fi-samtal kan du svara på inkommande samtal på ditt andra telefonnummer. Du måste aktivera Tillåt växling av mobildata när du har ett samtal på en annan linje än din standardlinje för data.

Behöver du mer hjälp?

Om du fortfarande inte kan ställa in eller använda funktionerna för dubbla SIM-kort på din iPhone kontaktar du Apple-supporten

Publiceringsdatum: