Om felet ”com.apple.OSInstallerSetup.error Code=551” inträffar när du installerar macOS

Det här felet kan inträffa när installeraren inte kan upprätta en internetanslutning för att slutföra installationen. Kontrollera dina nätverksinställningar eller din konfiguration.

När du installerar macOS Mojave kanske ett felmeddelande visas om att ett fel inträffade under installationen, följt av ”com.apple.OSInstallerSetup.error Code=551”. Prova dessa lösningar:

  • Du kan använda nätverksinställningarna för att lägga till en nätverksplats för att ta reda på om meddelandet rör nätverksinställningarna på din Mac. Om standardinställningarna i den nya nätverksplatsen inte hjälper kan du enkelt byta tillbaka till dina aktuella nätverksinställningar.
  • Om du använder brandväggsmjukvara från tredje part eller annan säkerhetsmjukvara kan dessa blockera nätverksåtkomsten som krävs av mjukvaruuppdateringen. I så fall konfigurerar du om mjukvaran eller inaktiverar den tillfälligt tills uppdateringen är installerad. 
  • Om ditt nätverk använder en autentiserad proxyserver (vanligt i vissa företagsmiljöer) behöver du kanske kontakta din nätverksadministratör eller installera uppdateringen från ett annat nätverk. Vissa autentiserade proxyservrar tillåter inte den specifika internetåtkomsten som krävs av Apples mjukvaruuppdateringar.

Om du fortfarande inte kan installera macOS Mojave kontaktar du Apple-supporten för att få hjälp.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: