Använda MDM för att aktivera Fjärrhantering i macOS

Läs om hur du fjärrstyr en Mac som hanteras med Mobile Device Management (MDM).

För att fjärrstyra en Mac som hanteras av Mobile Device Management (MDM) använder du kommandot Enable Remote Desktop. Kommandot Enable Remote Desktop aktiverar Fjärrhantering för alla användare med alternativen Observera och Styr aktiverade.

Publiceringsdatum: