Tillgängliga betrodda rotcertifikat för Apples operativsystem

Trust Stores innehåller betrodda rotcertifikat som förinstalleras med iOS, iPadOS, macOS, tvOS och watchOS.

Om betroddhet och certifikat

Varje Trust Store innehåller tre kategorier med certifikat:

  • Betrodda certifikat skapar en betrodd kedja som kontrollerar andra certifikat som signerats av betrodda rötter, exempelvis i syfte att upprätta en säker anslutning till en webbserver. När it-administratörer skapar konfigurationsprofiler behöver de inte ta med dessa betrodda rotcertifikat.
  • Fråga alltid-certifikat används för certifikat som inte är betrodda men som inte blockeras. När något av dessa certifikat används blir du tillfrågad om du vill lita på det eller inte.
  • Blockerade certifikat betraktas som skadliga och går aldrig att lita på.

Tidigare delade Trust Stores

Från och med iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12 och watchOS 5 använder alla fyra operativsystem från Apple en delad Trust Store. När Trust Store-versionen har uppdaterats arkiveras tidigare versioner här:

Arkiverade Trust Stores

iOS

macOS

watchOS

tvOS

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: