Tillgängliga tillförlitliga rotcertifikat för Apples operativsystem

Ett Trust Store innehåller tillförlitliga rotcertifikat som förinstalleras med iOS, macOS, watchOS och tvOS.

Om tillförlitlighet och certifikat

Varje Trust Store innehåller tre kategorier med certifikat:

  • Tillförlitliga certifikat skapar en kedja med förtroenden som verifierar de andra certifikaten som signerats av de tillförlitliga rotcertifikaten, exempelvis i syfte att upprätta en säker anslutning till en webbserver. När it-administratörer skapar konfigurationsprofiler behöver de inte ta med dessa tillförlitliga rotcertifikat.
  • Fråga alltid används för certifikat som inte är tillförlitliga men som inte blockeras. När något av dessa certifikat används blir du tillfrågad om du vill lita på det eller inte.
  • Blockerade certifikat betraktas som skadliga och går aldrig att lita på.

Tidigare delade Trust Stores

Från och med iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 och tvOS 12 använder alla fyra operativsystem från Apple en delad Trust Store. När Trust Store-versionen har uppdaterats arkiveras tidigare versioner här:

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: