Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver på din Mac

Du kan använda följande standardkommandon för att styra VoiceOver på din Mac med en punktskriftsskärm. Anslut skärmen till din Mac för att anpassa dina punktskriftskommandon. Öppna sedan VoiceOver-verktyg, välj Punktskrift och gå till fliken Bildskärmar.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av macOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Gå till föregående objekt

Punkt 1 + mellanslag

Gå till nästa objekt

Punkt 4 + mellanslag

Flytta upp

Punkt 3 + mellanslag

Flytta ned

Punkt 6 + mellanslag

Gå till första objektet

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + mellanslag

Gå till sista objektet

Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Börja interagera

Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 6 + mellanslag

Sluta interagera 

Punkt 3 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Objektväljare

Punkt 2 + Punkt 4 + mellanslag

Hitta

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 4 + mellanslag

Gå till Menyraden

Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + mellanslag

Öppna Kontextmeny

Punkt 2 + Punkt 5 + mellanslag

Escape

Punkt 1 + Punkt 2 + mellanslag

Rulla

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Rulla vänster en sida

Punkt 2 + Punkt 4 + Punkt 6 + mellanslag

Rulla höger en sida

Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 5 + mellanslag

Rulla upp en sida

Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Rulla ned en sida

Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Säg sidnummer eller rader som visas

Punkt 3 + Punkt 4 + mellanslag

Vred

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Markera föregående vredinställning

Punkt 2 + Punkt 3 + mellanslag

Markera nästa vredinställning

Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Interagering

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Utför åtgärd från objekt

Punkt 3 + Punkt 6 + mellanslag

Öka volymen

Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

Sänk volymen

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 6 + mellanslag

Läser

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Läs upp sidan från början

Punkt 2 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Läs upp innehållet för VoiceOver-pekaren

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 5 + mellanslag

Läs upp textattribut

Punkt 2 +Punkt 3 +Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Redigera

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Markera allt

Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Markera vänster

Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 5 + mellanslag

Markera höger

Punkt 2 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Kontroll

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Öppna VoiceOver-verktyg

Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 6 + mellanslag

Slå på eller av skärmridå

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + Punkt 6 + mellanslag

Pausa eller fortsätt tal

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + mellanslag

Växla tal av eller på

Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + mellanslag

Öppna VoiceOver-hjälp

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 5 + mellanslag

Tangentbordshjälp

Punkt 1 + Punkt 3 + mellanslag

Skapa anpassad etikett

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 6 + mellanslag

Växla snabbnavigering

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Panorera punktskrift åt vänster

Punkt 2 + mellanslag

Panorera punktskrift åt höger

Punkt 5 + mellanslag

Växla meddelandehistorik

Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

Översätt

Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Delete-tangent

Punkt 1 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Returtangent

Punkt 1 + Punkt 5 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Tab-tangent

Punkt 2 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

Växla mellan sammandragen och full punktskrift

Punkt 1 + Punkt 2 + Punkt 4 + Punkt 5 + mellanslag

8-punkt

VoiceOver-åtgärd

Punktskriftskommando

Gå till Skrivbordet

Punkt 2 + Punkt 5 + Punkt 6 + Punkt 7 + mellanslag

Tangentbordshjälp

Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 7 + mellanslag

Växla Tal av eller på

Punkt 1 + Punkt 3 + Punkt 4 + Punkt 7 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Skifttangent

Punkt 4 + Punkt 7 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent för att växla Skifttangent

Punkt 4 + Punkt 8 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Kommandotangent

Punkt 1 + Punkt 7 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent för att växla Kommandotangent

Punkt 1 + Punkt 8 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Kontrolltangent

Punkt 3 + Punkt 7 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent för att växla Kontrolltangent

Punkt 3 + Punkt 8 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Alternativtangent

Punkt 2 + Punkt 7 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent för att växla Alternativtangent

Punkt 2 + Punkt 8 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Fn-tangent

Punkt 5 + Punkt 7 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent för att växla Fn-tangent

Punkt 5 + Punkt 8 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Delete-tangent

Punkt 7

Eller

Punkt 7 + mellanslag

Koppla Punktskriftstangent till Returtangent

Punkt 8

Eller

Punkt 8 + mellanslag

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: