iMessage och FaceTime och integritet

iMessage och FaceTime har utformats för att skydda din information och låta dig välja vad du vill dela med dig av.

iMessage är en Apple-tjänst som skickar meddelanden via Wi-Fi eller mobilnät till andra iOS-enheter (med iOS 5 eller senare), iPadOS-enheter, Mac-datorer (med OS X 10.8 eller senare) och Apple Watch-enheter. De här meddelandena omfattas inte av eventuella abonnemangsbegränsningar eller -kostnader för meddelanden. Meddelanden som skickas via iMessage kan innehålla bilder, video och annan information.

FaceTime är en Apple-tjänst som ringer video- eller ljudsamtal till någon som också använder en iOS- eller iPadOS-enhet eller Mac, eller ljudsamtal till Apple Watch. De här samtalen omfattas inte av eventuella abonnemangsbegränsningar eller -kostnader.

Vi utformade iMessage och FaceTime så att de använder heltäckande kryptering. Apple kan inte på något sätt avkryptera innehållet i dina konversationer när de överförs mellan enheter. Bilagor som du skickar via iMessage (t.ex. bilder eller videor) krypteras så att ingen utom avsändare och mottagare kan komma åt dem. Dessa krypterade bilagor kan överföras till Apple. För att förbättra prestanda kan din enhet automatiskt överföra bilagor till Apple medan du skapar ett iMessage-meddelande. Om meddelandet inte skickas raderas bilagorna från servern efter 30 dagar. När en lösenkod eller ett lösenord har ställts in på din iOS-, iPadOS- eller watchOS-enhet krypteras lagrade meddelanden på enheten så att de bara är tillgängliga när enheten är upplåst.

Du kan välja att automatiskt radera dina iMessage-meddelanden från din enhet efter 30 dagar eller ett år eller behålla dem för evigt. För din bekvämlighet säkerhetskopieras iMessage-meddelanden på iCloud och krypteras om du har aktiverat iCloud-säkerhetskopiering eller Meddelanden på iCloud. Du kan stänga av iCloud-säkerhetskopiering och Meddelanden på iCloud när du vill. I iOS eller iPadOS öppnar du Inställningar > [ditt namn] > iCloud. I macOS väljer du Meddelanden > Inställningar, klickar på iMessage och avmarkerar Aktivera Meddelanden på iCloud. Vi lagrar aldrig innehållet i FaceTime-samtal.

Du kan logga in på iMessage och FaceTime med ditt Apple‑ID eller bara ditt telefonnummer. Om du loggar in med ditt Apple‑ID på enheten loggas du automatiskt in på iMessage och FaceTime. Ditt Apple‑ID eller telefonnummer visas för personer som du kontaktar, och andra kan nå dig via ditt Apple‑ID och e-postadresser eller telefonnummer i kontot. Du kan välja vilka telefonnummer eller e-postadresser som ska användas när du påbörjar en ny konversation, och vilka telefonnummer eller e-postadresser som du vill använda till att ta emot meddelanden och svara från, i inställningarna för iMessage och FaceTime. Du kan lägga till och verifiera ytterligare adresser eller nummer där du kan nås på din Apple‑ID-kontosida.

Med funktionen Dela namn och bild kan du dela ett namn och en bild med personer via iMessage. Du kan välja att automatiskt dela med endast kontakter eller att bli tillfrågad varje gång. Namnet och bilden som du delar skickas med ditt nästa iMessage-meddelande till personer du delar med och lagras på deras enheter. Om du delar namn och bild i en iMessage-konversation med flera personer blir namnet och bilden skickade till att personer i konversationen. Du kan uppdatera namn och bild när du vill. Om du delar automatiskt skickas uppdateringar nästa gång du skickar ett iMessage-meddelande till varje person du delar med. Om du har delat namn och bild men senare har stängt av delning kan personer som redan har fått namn och bild fortfarande ha kvar informationen på sina enheter. Namnet och bilden som du väljer för meddelanden skickas till Apple. De lagras på Apples servrar och är krypterade på ett sätt som gör att Apple inte kan se innehållet.

Apple kan registrera och lagra en del information i samband med din användning av iMessage och FaceTime i syfte att tillhandahålla och förbättra Apples produkter och tjänster:

  • När du använder iMessage och FaceTime kan Apple lagra information om din användning av tjänsten på ett sätt som inte identifierar dig.
  • iMessage-meddelanden som inte kan levereras kan sparas av Apple i upp till 30 dagar för senare leveransförsök.
  • Apple kan registrera och lagra information om FaceTime-samtal, såsom vem som blev uppringd och din enhets nätverkskonfigurationer, och lagra den här informationen i upp till 30 dagar. Apple loggar inte om ditt samtal besvarades och har inte tillgång till innehållet i dina samtal.
  • En del appar på din enhet (inklusive Meddelanden och FaceTime) kan kommunicera med Apples servrar för att avgöra om andra personer kan nås via iMessage eller FaceTime. När detta inträffar kan Apple lagra dessa telefonnummer och e-postadresser som är förknippade med ditt konto i upp till 30 dagar.

Genom att använda dessa funktioner godkänner och samtycker du till att Apple och dess dotterbolag och samarbetspartner överför, samlar in, underhåller, behandlar och använder denna information på det sätt som beskrivs ovan.

Information som samlas in av Apple behandlas i enlighet med Apples policy för integritetsskydd, som finns på www.apple.com/se/privacy.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: